Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornnordisk och samisk religion

Skapad 2017-02-23 17:47 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4 Religionskunskap Svenska
Vad är religion? Varför finns religion? Hur har religionerna vuxit fram? Dessa frågor ska vi under vårterminen försöka finna svar på. Vi ska lära oss om fornskandinavisk religion samt samisk religion genom att ta del av berättelser från dessa religioner. Vi ska också titta på vad för spår vi kan finna i dagens samhälle som lever kvar från våra fornnordiska religioner.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller,

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande förmågor och kunskaper:

 

 • använda olika etiska begrepp
 • förstå och förklara ord och begrepp
 • samtala kring och diskutera olika etiska frågor.
 • beskriva och berätta om fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • se kopplingar till dagens samhälle. 

Målet med undervisningen:

 Du ska få lära dig om ursprungsfolkens religioner i Norden. Vi lär oss om äldre samisk religion samt om nordisk mytologi. Vi kommer också lära oss om religionernas betydelse för människan genom historiens lopp. Nya ord och begrepp som du kommer få fördjupa dig i är bland annat religion och livsåskådning.

Under temats gång kommer du lära dig att:
 • Använda ämnesspecifika begrepp.
 • Uttrycka egna tankar och funderingar kring de frågor vi diskuterar
 • Kunna beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion.
 • Kunna ge exempel på den fornskandinavisk religionens koppling till dagens samhälle. 
Så här kommer vi att jobba:
 • Vi kommer att lära oss många nya begrepp, du får öva på att förklara, använda, analysera och diskutera dem.
 • Vi kommer att se filmer och läsa texter.
 • Du kommer att arbeta i par, grupp och helklass för att diskutera olika samband och orsaker. 
 • Du kommer att få arbeta med olika instuderingsfrågor.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 •  förstå och förklara ord och begrepp
 •  samtala kring och diskutera olika etiska frågor.
 •  beskriva och berätta om fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • se kopplingar till dagens samhälle. 

Matriser

Re Sv
Etik och fornnordisk och samisk religion

På gång
Ok
Bra
Toppen
Beskriva och berätta. Visa kunskaper.
Du kan med hjälp beskriva/berätta om samisk religion.
Du kan beskriva/berätta något om samisk religion.
Du kan beskriva/berätta om samisk religion.
Du utvecklar din berättelse/beskrivning om samisk religion.
eskriva och berätta. Visa kunskaper.
Du kan med hjälp beskriva/berätta om fornnordisk religion.
Du kan beskriva/berätta något om fornnordisk religion.
Du kan beskriva/berätta om fornnordisk religion.
Du utvecklar din berättelse/beskrivning om fornnordisk religion.
Koppla till dagens samhälle
Du kan med hjälp ge något exempel på hur fornnordisk religion kan ses i dagens samhälle.
Du ger något exempel på hur fornnordisk religion kan ses i dagens samhälle.
Du ger ett par exempel på hur fornnordisk religion kan ses i dagens samhälle.
Du ger flera exempel på hur fornnordisk religion kan ses i dagens samhälle.
Ämnesspecifika begrepp
Du kan med hjälp förstå och förklara några ämnesspecifika begrepp.
Du förstår och kan förklara några ämnesspecifika begrepp.
Du har förstått nästan alla ämnesspecifika begrepp vi arbetat med, och kan förklara dem på ett bra sätt.
Du har förstått alla ämnesspecifika begrepp vi har arbetat med och förklarar dessa på ett utförligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: