Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment Lavalampa

Skapad 2017-02-24 08:00 i Förskolan Lägerhöjden Vaxholm Stad
Undervisningsstund. Samplanerad undervisning för förskollärare och arbetslag inom UndIF 2015-2018 Vaxholms stad
Förskola
Vad händer om vi blandar dessa materialen?

Innehåll

 

 Ett experiment med barnen och två pedagoger

Uppgifter

 • INSTRUKTIONER

 • Deadlines

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Undervisningsstund - experiment Lavalampa

Rubrik 1

Så här har vi tänkt
Cykel 1. Samplanering i arbetslag
Här fyller ni i planering inför undervisningsstunden. Var ska vi?
Cykel 2. Samplanering i arbetslag. Förbättrad undervisningsstund.
Här fyller ni i en ny förbättrad planering som ska vara så lik den första som möjligt men med de justeringar som krävs för en ännu bättre undervisningsstund. Hur går vi vidare?
Cykel 1. Samreflektion, -utvärdering & samanalys.
Här fyller ni i era reflektioner och analyser efter första genomförandet av undervisningsstund. Deadline 28/2 Hur gick det? Varför gick det som det gick?
Cykel 2. Samutvärdering & samanalys.
Här fyller ni i era reflektioner och analyser efter andra förbättrade genomförandet av undervisningsstund. Deadline 31/3 Hur gick det? Varför gick det som det gick? Vad har vi lärt oss? Vilka lärdomar tar vi med oss in i nätverket?
Undervisningens ramar: Antal barn
Stödfrågor planering: Hur många barn? Vilka barn? Vilken sammansättning av barn och varför? Stödfrågor utvärdering: Vilken effekt antalet och sammansättningen av gruppen på undervisningsstunden?
.Var ska vi? Vi har valt att göra experimentet med alla de barn som är här på Blåbäret. Detta valde vi att göra då vi precis har startat upp ett tema kring experiment och vill nu se intresset hos varje barn.
Hur går vi vidare? Kommer att göra experimentet med samma antal barn just för att intresset fanns.
Hur gick det varför gick det som det gick? Vi upplevde att alla barnen,8st tyckte att det var spännande Det fanns ett barn som ville bjuda på "födelsedagsäpplen" till mellis så hon ville gå ifrån men annars så upplevde vi att det fanns ett intresse och ett engagemang hos barnen.
Hur gick det? Varför gick det som det gick? Vad har vi lärt oss? Vilka lärdomar tar vi med oss in i nätverket?eftersom vi har sett att intresset för experiment är stort i vår barngrupp så valde vi även den andra gången, experimentet skulle göras, att alla de som var här på Blåbäret skulle närvara. Vi tycker att sammansättningen av gruppen och antalet var bra. Vi blev 10 barn
Undervisningens ramar: Plats för undervisningsstunden
Stödfrågor planering: Var ska undervisningsstunden äga rum? Varför väljs den platsen? Stödfrågor utvärdering: Vilken påverkan fick valet av plats på undervisningsstunden?
Den kommer att äga rum i vårt samlingsrum. Det är en plats som barnen är vana vid att ha samlingen/ undervisningsstunder på.
I samlingsrummet då detta är en trygg och självklar plats för barnen att vara på under samlingstider.
Det var en bra och trygg plats för barnen där vi utförde experimentet. Det är en naturlig plats för dem att ha samling och undervisningsstund på.
Samlingsrummet. Påverkan av valet av rummet var bra. Det är en så självklar plats att vara och göra saker tillsammans så det blev en positiv stund.
Undervisningens ramar: Tidpunkt
Stödfrågor planering: När ska undervisningsstunden ske på dagen? veckodag? Hur länge? Stödfrågor utvärdering: Vilken effekt på undervisningsstunden fick valet av tidpunkt?
Den kommer att ske innan mellissamlingen. Fredag. Den kommer nog att ta ca 15 minuter.
Innan mellis. Då har barnen precis haft lek och vet att det blir en lek och lär samling. Är planerat så på dagen att vi har det.
En bra tidpunkt på dagen. Längden på experimentet var också bra ca 15 min.
Vi körde samma tidpunkt, kring mellis. Upplever att det var en bra stund att samla alla barnen för att prova detta experiment en gång till. Vi brukar samla upp barnen för en genomgång av bildstöd denna tid så de är vana att vi gör något denna stund på dagen innan mellis. Blev en onsdag för att det passade bra i verksamheten.
Undervisningens ramar: Förberedelser
Stödfrågor planering: Vilket material planerar ni att använda? Hur ska materialet presenteras? Hur involveras barnen i planering av förberedelser? Hur ska barn och vuxna organiseras? Vem gör vad? Stödfrågor utvärdering: Hur påverkade förberedelserna undervisningsstunden? Hur fungerade samarbetet? Vad kan göras bättre nästa gång?
Vi planerar att använda ett högt glas, vatten, salt olja och brustablett. Dessa material kommer att läggas på en bricka med en handduk över. Kul om barnen få en nyfikenhetskänsla innan de ser materialet. Jag kommer att gå igenom varje material med barnen. Fråga barnen vad de tror kommer hända. En personal kommer att filma en del av undervisningsstunden samt ta kort. En personal sitter tillsammans med barnen.
Samma material som första gången.
Presentationen av materialet kändes bra. Barnen kände delaktighet och fick vara med i utförandet. Vi samtalade hela tiden kring vad de trodde skulle hända eller vad som hände. En och en fick de hjälpa till att vara en del av experimentet. Det vi ska tänka på Vi hade planerat att göra en överraskning med detta experiment så barnen var inte med i förberedelserna denna gången. Jag som utförde experimentet kunde ha läst på lite bättre. Kände mig lite osäker. En pedagog noterade vad barnen sa och en filmade lite. Annars fungerade samarbetet bra pedagoger emellan. Bra uppgjort.
Förberedelsestunden är ju såklart viktig och det är ju alltid bra att vara påläst. Vi hade god förberedelse denna gång och barnen (några stycken) fick hjälpa till att samla ihop materialet på en bricka. De kände igen ingredienserna och frågade om vi skulle göra samma experiment som för några dagar sedan. Det var ett bra samarbete mellan pedagoger och barn. Vi hade förberett barnen tidigare på dagen om att vi skulle göra ett experiment. De upplevdes laddade.
Undervisningens kärna: Undervisningsstundens innehåll (kortfattat )
Stödfrågor planering: Hur ska undervisningsstunden genomföras? Vilket lärande syftar den till att utveckla? Vilka läroplansområden under avsnitt 2.2 omfattas? Vilka frågor planerar ni att ställa? Hur planerar ni att utmana barnen under genomförandet? Stödfrågor utvärdering: Hur gick genomförandet? Vilka frågor ställdes? Gick det som ni hade planerat? Vilket förändrat kunnande kan ni se? Vad kan förbättras? Hände något oväntat? Vilka aspekter blev bättre än ni tänkt?
Berätta materialet för barnen. Fråga vad de tror vi ska göra med detta, vad kommer att hända då. Föra en dialog med barnen. Barnen kommer att få hjälpa mig en och en att blanda i hop allt.
Berätta materialet för barnen. Fråga vad de tror vi ska göra med detta, vad tror de kommer att hända då. Föra en dialog med barnen. Barnen kommer att få hjälpa mig en och en att blanda i hop allt.
Vi ställde frågor kring experimentet, vad som händer, hände, har hänt, samtalade kring genomförandet. Det var ett barn som hela tiden påpekade att den kunde och visste vad som skulle hända, fast hon egentligen inte hade någon aning. Vi upplevde att det störde de andra barnen lite grand. Kände att det behövdes mer olja och mindre vatten för att experimentet skulle få visad effekt men vi upplever att barnen hade en givande stund då gas och flytande form blandades. Vi kunde också tänkt på att hälla karamellfärgen i den genomskinliga behållaren så att barnen såg tydligt när färgen "flöt" ut i vattnet. ( Färgen hälldes under utförandet i en stålbringare)
Genomförandet gick bra. Alla sakerna presenterades och barnen hade stenkoll på vad varje material var för något. De gav även varandra tips under experimentets gång pga deras erfarenhet från förra gången t.ex. akta nu när du droppar i karamellfärgen för färgen går inte bort på fingrarna på jättelänge. Denna gången ställdes det inga direkta frågor från barnen utan de berättade hela tiden om vad som kommer att hända samt vad som ska göras härnäst. Aspekterna som blev bättre var att de visste vad som skulle hända och satt och berättade för varandra att nu händer det och nu det och nu ska vi göra si och så. Kul! När vi var klara med experimentet så kom en spontan idé från en pedagog att vi kunde se experimentet via youtube på vår projektor när någon anna gör experimentet. Det som var så bra med det var att barnen fick höra lite annat lärande kring det som hände och kunde genomföra ytterligare en gång till och relatera till vårt egna experiment. Det var kul upplevde vi pedagoger. Under utförandet av experimentet så hände det en oväntad sak. Barnen ville hälla karmellfärgen på oljan för att se vad som skulle hända då. Vi såg att den lades på oljan och vi diskuterade om hur vi nu skulle kunna få ner den till vattnet utan att röra allt. Vi kom inte fram till någon plan men hällde sedan på saltet och vips så föll karamellfärgen ner till botten och löste ut sig till en härlig spridning med saltet och det blev ett fint mönster för en stund. Vi har samtalat kring varför oljan inte sjunker utan lägger sig som ett lock på vattnet.
Undervisningens synliggörande: Dokumentation
Stödfrågor planering: Hur ska undervisningsstunden dokumenteras? Vem/vilka dokumenterar? Hur planerar ni att synliggöra barns förändrade kunnande? För er i arbetslaget? För barnen? För nätverksgruppen? Stödfrågor utvärdering: Passade dokumentationsformen denna undervisningsstund? Vilka aspekter med dokumentationen kan förbättras?
En pedagog ska filma och ta kort, en pedagog skriver och dokumenterar barnen, hur de samtalar, intresset, samt dokumentation på Unikum För att synliggöra barnens förändrande kunnande så samtalar vi efteråt vad som hände och dokumenterar svaren. Vi kommer låta bringaren med de olika lösningarna vara kvar så barnen kan gå tillbaka för att se hur det gått efter en stund.
Vi kör på samma vis som första gången.
Ja vi anser att dokumentations formen för denna undervisningsstund var bra. Vi samtalade även kring experimentet dagen efter då vi sparat bringaren där vi hällde i vattnet, oljan, saltet och brustabletten.
Vi pedagoger hjälps åt med dokumentationen och vi samtalar med varandra kring experiment stunden så att vi får ner varandras olika aspekter från det vi upplevde under experimentstunden. En grej vi upptäckte var att när vi filmade så filmade vi barnens ansikten vilket ledde till att vi inte kunde publicera filmen på UNIKUM. Så andra gången vi gjorde experimentet så beslöt vi oss för att bara notera vad och hur barnen samtalade kring stunden och ut över dessa noteringar har vi nu kunnat skriva hur barnen upplevde stunden med experimentet. De lärdomar vi tar med oss in i nätverket är att ju fler gånger man gör en sak med barnen desto roligare och lärorikare blir det för dem.De får ett större perspektiv av det som ska ske när de får repetition och samtalen/funderingarna mellan barnen blir fyllda med kunskap som de sedan praktiskt kan utföra tillsammans. Nu i efterhand så inser vi att vi skulle kunnat synliggöra deras kunnande att de efter första försöket hade kunnat rita hur de upplevde experimentstunden för att sedan den andra gången göra det igen. Då hade vi kunna genomföra deras tänk och kunnande i en dokumentation, men så blev det inte denna gången. Vi ska dock tänka på det till en annan gång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: