👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för planering av arbetsområde

Skapad 2017-02-24 11:27 i Testskola 2 Kristinehamn
Grundskola F – 9
(Generativt arbetsområde. Här skriver du en text som skapar engagemang, motivation och säljer in arbetsområdet till eleverna. Lägg till en bild med samma syfte till vänster.)

Innehåll

Information till läraren

Den här mallen har flera syften; att synliggöra för eleven hur mål, aktiviteter och bedömning hänger ihop och att hjälpa dig med en tydlig struktur för din planering. 
Den blå texten innehåller frågor som utgår från teori och beprövad erfarenhet om god undervisning. Radera den innan du tilldelar den till dina elever.

 

Mål för arbetsområdet

Vilka stora idéer, viktiga principer ska eleverna förstå inom arbetsområdet (fakta, metod, syfte, form/presentation)?
Vilka vanliga missuppfattningar finns? 

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 •  
 •  
 •  

 

Du kan lägga till kopplingar till läroplanen genom att klicka på knappen "Läroplan" under rubriken "Lägg till" längre ned på sidan. 

De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Vilka är de viktiga målinriktade aktiviteter/uppgifter som ska tänja och synliggöra elevernas förståelse i arbetsområdets början, mitt och avslut?
Ex. praktiska övningar, laborationer, inlämningsuppgifter, presentationer, EPA-diskussioner (Enskilt, Par, Alla)  
Hur kan du erbjuda eleverna olika nivåer både inom en och samma aktivitet/uppgift och mellan de olika aktiviteterna/uppgifterna?

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 •  
 •  
 •  

 

Du kan lägga till en uppgift till planeringen genom att klicka på knappen "Uppgift" under rubriken "Lägg till" längre ned på sidan. På så vis kan du fördjupa beskrivningen av aktiviteten/uppgiften och ge eleven möjlighet att lämna in sitt arbete.

Vissa av dessa aktiviteter och uppgifter hittar du länkar till längre ned på sidan. Följ dem för att få mer information om aktiviteten/uppgiften.

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

Hur ska elevernas förståelse synliggöras under arbetsområdets gång?
Vem ska bedöma? (Eleven själv, kamrater, läraren, kollegor)
När, och varför? (Början, mitten, slutet? Summativ eller formativ bedömning?)
Hur kan du synliggöra kvalitet för eleverna? (Checklista, matris, exempelarbeten)

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 •  

 

Källor vi kommer att använda

Vilka böcker, artiklar, filmer och/eller hemsidor kommer eleverna att erbjudas?

 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  
 •  
 •  
 •