Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild vt- 17 åk 3

Skapad 2017-02-24 12:39 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Bild
Du får träna på att ta egna fotografier och redigera bilder på datorn. Tillsammans tittar och vi på bilder från förr, både fotografier och lärboksbilder, och samtalar kring vad bildkonstnären vill få fram med sin bild

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att du utvecklar dina kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Du utvecklar även din förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar din förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner, samt skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Förmågor i fokus

 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga verktyg samt med olika material
 • analysera historiska och samtida bilder uttryck, innehåll och funktioner.

 

Centralt innehåll

Bildframställning

 • fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram
 • teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Redskap för bildframställning

 • några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns

Bildanalys

 • historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
 • informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

 

Konkretisering av målen

Du som elev får möjlighet att utveckla din förmåga att tolka och analysera olika bilders uttryck samt din förmåga skapa och redigera bilder med hjälp av datorprogram.

 

Bedömning
Du bedöms i din förmåga att

 • utifrån dina egna tankar och idéer berätta om hur historiska bilder kan tolkas idag
 • använda digitala redskap för din bildframställning

 

Genomförande

 • Du skapar egna bilder med hjälp av digitala redskap som dator och iPad
 • Du erbjuds möjlighet att använda olika tekniker och verktyg i ditt skapande

Matriser

Bl
Bild vt-17 åk 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Digital bildframställning
Du skapar enkla figurer med hjälp av digital teknik.
Du skapar fotograferar bilder med hjälp av digital teknik.
Du infogar bilder i dokument med hjälp av digital teknik.
Du redigerar bilder i dokument med hjälp av digital teknik.
Bildframställning
Du skapar med hjälp utifrån en given idé med viss stöttning av pedagog.
Du har egna idéer om utformning men behöver hjälp med genomförandet.
Du har idéer och genomför arbetet på egen hand.
Du har egna idéer, genomför arbetet på egen hand och ger det en personlig prägel.
Bildanalys
Du berättar om vad du tror bildkonstnären vill få fram med en bild i t.ex. läromedel. Du tar hjälp av en vuxen.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad bilderna förr visar och vad bildkonstnären vill visa.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad bilderna förr (dåtid) visar och vad bildkonstnären vill visa. Du kan göra enkla kopplingar till hur det skulle kunna se ut om bilden var tagen i nutid.
Du berättar vad en historisk bild har för syfte och för resonemang hur bilden skulle kunna se ut i nutid.
Visa tilltro till sin förmåga
Du behöver stöd i hela processen, genomförande och slutförande.
Du behöver visst stöd för att planera, genomföra och slutföra sitt arbete.
Du arbetar självständig. Du tar ansvar för hela processen.
Du tar ansvar och arbetar självständigt. Du tar egna initiativ för att komma vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: