Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillit till sin egen förmåga

Skapad 2017-02-24 13:17 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Att barnet får självtillit. Att jag duger som jag är.

Innehåll

Strävansmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Att våga visa vem "jag" är och att våga ta plats i gruppen. 

Att förstå att "jag" duger som jag är. 

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Åtta barn och alla pedagoger på avdelningen. Vi pedagoger är projektledare. 

Genom att uppmuntra och stötta barnet för att det ska våga gå sin egen väg. Att känna trygghet i sin egen identitet och våga göra det man själv vill. Att våga känna tillit till de vuxna runt omkring barnet. 

 

Förberedelser:

Vi pedagoger behöver visa för barnet att det är ok att komma till oss i alla lägen, ledsen, arg, glad, orolig mm. Vi finns där för att hjälpa barnet. Vi pedagoger behöver lära känna varje barn och förstå det enskilda barnets behov. Det är viktigt att vi pedagoger har samma barnsyn och regler. Samma förhållningssätt skapar trygghet.

När ett nytt arbetslag bildas är det oerhört viktigt att diskutera och komma fram till samma förhållningssätt och barnsyn. 

 

Aktiviteter:

Att inför varje aktivitet/situation förbereda barnet så att det vet vad som ska hända, hur det ska göra, vad förväntningarna är. 

Att visa barnet att det är ok att inte lyckas varje gång, utan att prova igen och igen för att lyckas. Det är ok att göra fel, det är mänskligt. 

När barnet har förändrat sitt kunnande så lyfter vi barnet genom positiv feedback. High five mm. 

 

Efterarbete:

Att påvisa deras förändrande kunnande i lärlogg och reflektera tillsammans med barnet. Även reflektera på checkpoints och inför samtal med VH. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: