Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatekonomi och konsumtion

Skapad 2017-02-24 15:12 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Geografi Samhällskunskap Hem- och konsumentkunskap
Vi behöver alla ha koll på vår ekonomi - även miljonärer! Vad gör du som barn med dina vecko- eller månadspengar? Vilka inkomster och utgifter har man som vuxen? Vad kostar olika varor och vad kan du få hjälp med när du handlar? I arbetsområdet får du lära sig olika begrepp kopplad till vår ekonomi. Vilka val behöver göra i vardagen för att ekonomin ska gå ihop. Prismedvetenhet med hjälp av prisjämförelse av några olika varor och hur jämförpriserna kan vara till hjälp vid köp. Du kommer även få tänka utanför dig själv. Hur ser det ut i resten av världen? Har alla människor samma möjligheter?

Innehåll

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

 

Vi kommer att:

 • Gå igenom det ekonomiska kretsloppet
 • Få veta vad skatt är och vad det används till
 • Arbeta med en budget utifrån ett yrke och lön som ni blir tilldelade
 • Besöka affären för att ta reda på vad varor verkligen kostar
 • Lära oss om jämförelsepriser
 • Titta på hur barn i Sverige har det jämfört med barn i andra länder

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh Hkk Ge
Privatekonomi och konsumtion

Hem- och konsumentkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Se samband mellan privatekonomi och konsumtion.
Du saknar ännu en del kunskap inom ämnet och behöver hjälp för att kunna föra resonemang.
Du kan föra resonemang kring hur konsumtion påverkar din privat ekonomi. Du använder enkla begrepp och kan till viss del motivera dina val/åsikter.
Du kan föra utvecklade resonemang kring sambandet mellan privatekonomi och konsumtion. Du använder flertalet begrepp som kopplas till ämnet och kan på ett utvecklat sätt motivera dina val/åsikter.
Du kan föra väl utvecklade resonemang kring sambandet mellan privatekonomi och konsumtion. Du använder dig av begrepp som hör till ämnet ock kan på ett väl utvecklat sätt motivera dina val/åsikter genom att jämföra och beskriva.
Jämföra priser
Du saknar ännu förståelse för begreppet jämförpris.
Du har viss förståelse för hur du jämförpriser och kan ta med detta i dina resonemang.
Du har en bra förståelse för hur du jämför priser och tar med detta i dina resonemang.
Du har mycket god kunskap om vad det innebär att jämföra priser och tar med detta i dina resonemang för att stärka dem.

Samhällskunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samhälls- strukturer
Du har inte nått detta mål än.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Du har inte nått detta mål än.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Du har inte nått detta mål än.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Du har inte nått detta mål än.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexasamband med välutvecklade och väl underbyggdaresonemang.

Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
Du har inte nått detta mål än.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: