Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2017-02-24 18:27 i Ätranskolan Falkenberg
Energi är nödvändigt för vårt liv på jorden. Det behövs enorma mängder till bostäder, transporter och industri. Men vad är energi, varifrån kommer den och hur påverkar användandet vårt klimat?
Grundskola 4 – 5 Fysik
Energi är nödvändigt för vårt liv på jorden. Det behövs enorma mängder till bostäder, transporter och industri. Men vad är energi, varifrån kommer den och hur påverkar användandet vårt klimat?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att träna på förmågorna:

 

Att granska och motivera, ex. vilka är för och nackdelarna med olika energikällor?

Vilken energikälla tycker du är bäst och varför tycker du det?

När du letar efter fakta, varifrån hittar du informationen? Är det en säker källa och vem står bakom den?

Vad kan hända om man inte följer råd om elsäkerhet? Vad är det som är farligt med el?

 

Undersöka, Vilka föremål leder ström? Hur får du glödlampan att lysa? Vad kan du och din familj göra för att minska energianvändningen? 

 

Beskriva och förklara, Vad drivs med elektricitet i din bostad? Hur gjorde man före elen uppfanns när man t.ex. skulle laga mat eller tvätta kläderna? Varför har sladden plast utanpå och metall inuti? Vad är en sluten krets?

 

 

Bedömning - vad och hur

Vad:

Din förmåga att kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi och miljö.

Din förmåga att genomföra undersökningar som handlar om energi.

Din förmåga att förklara samband mellan energianvändning och energikällor.

Din förståelse av olika fysikbegrepp t.ex. fossila bränslen, förnybar energi, generator, rörelseenergi, värmeenergi och sluten krets.

Hur:

Genom observationer under lektionstid.

Hur du deltar i diskussioner.

Hur du genomför dina undersökningar och hur du dokumenterar.

Genom skriftligt test.

Undervisning och arbetsformer

Läsa faktatexter i läroböcker och på "nätet".

Beskriva och förklara olika frågeställningar och begrepp skriftligt.

Diskutera och analysera i grupp.

Se filmer.

Genomföra undersökningar som dokumenteras.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: