Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, Klockan och Tidsuppfattning på Stacken

Skapad 2017-02-24 21:47 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Tidsuppfattning

Innehåll

 

Undervisningen ska bidra till att barnen utvecklar kunskaper för att kunna formulera och uttrycka sina upplevelser och lösa problem samt reflektera över valda strategier och metoder. 

Barnen  ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Utifrån målet att väcka barnens intresse och förståelse för matematik och barnens intresse om att lära sig om klockan, kommer vi de kommande veckorna att lära oss klockan och fördjupa oss om tidsuppfattning.  

För att förstå vad är tid för nånting och hur kan vi uppleva att en minut kan vara kort eller lång, kommer vi att använda oss av praktiska övningar inne och ute. 

 

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

 

Koppling till läroplanen: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för form, läge, riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tidsförändring."

Vi kommer att ge barnen möjligheter till att fundera på Tid som ett begrepp, genom att diskutera och reflektera om olika upplevelser i vardagen. 

 • Att få möta olika begrepp som är knutna till tid tex. innan, efter osv. (tex, ett barn ställer frågan: när kommer min pappa ? Klockan 4. Är det efter mellanmål?)
 • Att  uppleva att tiden går fort eller sakta beroende på i olika aktiviteter.
 • Att bli medveten om veckodagar, månader, årstider.

-Vi kommer  att mäta tid, läsa av hel, halv och kvart i, kvart över, tio över, tjugo över, tjugo i och tio i på en analog klocka.

- uppskatta tid t.ex.hur länge är en minut?

- jämföra tid t.ex. hur lång tid är det mellan kl. 8 och kl.11

- dygn, veckodagar, månader, årstider och hur många  antal dagar på ett år.

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

För att barnen skaffa erfarenhet och förståelse om  klockan kommer vi  att genomföra undervisningen på varierande  och roliga aktiviteter. 

Barnen kommer att analysera, hitta samband mellan olika matematiska begrepp .

Barnen får möjlighet att välja att arbeta i grupp/ par eller enskilt. 

Träna hel, halv, kvart över, kvart i osv

Öva på klockan i appar och i olika gemensamma lekar, inne/ute

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

Vi kommer att väcka barns intresse för matematik och uppmärksamma dem på all matematik som finns runt omkring oss, genom olika aktiviteter och situationer  t ex. Under matsituationen , tamburen, utevistelse mm 

Vi uppmärksamma barnen på matematiska begrepp såsom antal, siffror, hel, halv,  mm

titta på film om Tid på ur.se och lyssna på barns funderingar och frågor 

få barnen uppleva själva och uppskatta Tid . 

 

 Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls? 

"Tid är mycket mer abstrakt begrepp än rum. Rummet kan utforskas och upplevas med syn, känsel och kroppsupplevelse. Tidsupplevelsen är mer en tankeprocess och bl a beroende av förmågan till delad uppmärksamhet, dvs att kunna hålla flera upplevelser i tankarna, växla fokus mellan upplevelser just nu och ta fram minnesbilder av passerade ögonblick.”  T.Duvner (1994)

Vi använder oss av bla. timglas, Ipad, klocka för att göra tidsmätningar.

Vi tillverkar väggklockan i lekrummet, där  kan barnen till en början märka ut jämt och halv, sedan över och före, och till sist resten av tiderna med fem minuters mellanrum. För att tydliggöra den halva delen av klockan som markerar ”över” och ”före” kommer vi att ha olika färger .

Vi samtalar om hur en dag kan se ut.

Vi sjunger  om veckodagar och månader.

Aktiviteter om tidsuppfattning,  inne/ ute

Tillverka sin egen klocka för att  uppmuntra barnen fundera om tidsbegreppen. 

Vi samtalar och reflekterar  med barnen under olika undervisning och utbildning situationer

Va har barnen lärt sig /vilka upplevelse har barnen haft 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, motorik och hälsa samt värdegrund.

Vi samtalar med barnen varför är det viktigt att man kunna klockan 

Vi räknar på olika språk 

Är klockan bara siffror/ simboler 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom fokusområdet matematik.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang.
 • Tillsammans med barnen tittar vi på vägg dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att vårdnadshavarna får möjligheten att diskutera och reflektera tillsammans med sina barn . 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: