Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Batterijakten!

Skapad 2017-02-24 22:50 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 4 Biologi
Nu är vi igång med batterijakten och ska passa på att lära oss mer om batterier, elektricitet, återvinning och vår miljö.

Lördag den 25/3 är det Earth Hour. Då är det många i världen som släcker alla lampor för att visa att vi tänker på klimatet och vår miljö. Gör du också det?

Innehåll

Vad ska jag arbeta med? 

 • Uppdrag från Batteriskolan
 • Laborationer
 • texter och anteckningar
 • övningar ur häftet Earth hour 2017

Hur ska jag arbeta?

 • delta i samtal och diskussioner om klimatet och vår miljö.
 • lyssna på genomgångar
 • arbeta med uppdrag från Batteriskolan
 • arbeta med uppgifter från häftet Earth Hour 2017
 • se filmer om klimat och vår miljö
 • laborera
 • läsa texter och anteckna

Vad ska jag kunna?

 • ge exempel på ekosystem
 • berätta hur ett ekosystem fungerar
 • para ihop begreppen naturtyp, återvinning, ekosystem, näringsväv, näringskedja, nedbrytare och biologisk mångfald med rätt förklaring
 • samtala om hur människan förändrar och är en del av naturen
 • samtala om klimatet, vår miljö och återvinning
 • förklara enkelt vad elektricitet är
 • förklara enkelt hur ett batteri fungerar

Detta visar jag genom att:

 • delta aktivt på lektionerna, genom att lyssna och samtala med andra
 • arbeta med uppgifter/uppdrag från Batteriskolan och Earth Hour 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: