Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk4

Skapad 2017-02-24 23:06 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Geometri i matematik
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta tema kommer vi diskutera många olika begrepp. Namn på geometriska figurer, längd-, areaenheter kommer diskuteras. Under denna tid kommer vi även lägga fokus på multiplikation (framförallt att automatisera ettans t.o.m. tians tabell). Detta leder vidare till att undersöka area hos rektanglar.

Innehåll

 Geometri

Syfte

Syftet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att resonera och förklara begrepp för geometriska figurer. Du ska även repetera mått och mätning, lära dig om vinklar, omkrets, area och skala.  

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med:

 • geometriska objekt, både tvådimensionella (cirkel, triangel, rektangel, kvadrat, parallelltrapets, romb, parallellogram, pentagon, hexagon och månghörningar) och tredimensionella figurer (pyramid, kub, rätblock,kon, klot, cylinder och tetraeder) samt begreppen hörn, sida, kant och spets .
 • vinklar (rät, spetsig, trubbig, störst och minst vinkel)
 • de äldre måttenheterna för mätning av längd ( famn, aln, fot, hand och tum)
 • måttenheter för mätning av längd (millimeter, centimeter, decimeter, meter) och hur dessa växlas
 • omkrets för rektanglar
 • Multiplikationstabellerna 1-10
 • area för rektanglar
 • förstoring och förminskning
 • skala (dubbel och hälften)

Hur?

Undervisningen kommer bland annat att bestå av:

 • genomgångar och diskussioner
 • problemlösning
 • färdighetsträning
 • automatiseringsövningar med hjälp av "lathund"
 • laborationer
 • träning med hjälp av "minutenkort"

Bedömning

När vi har arbetat färdigt med arbetsområdet ska du:

 • kunna namnge geometriska figurer
 • kunna beskriva geometriska figurer
 • kunna multiplikationstabellerna 1-10 automatiserat.
 • kunna mäta längder
 • kunna omvandla längdenheter tex 10 mm till 1 cm
 • kunna räkna ut en rektangels omkrets
 • Kunna räkna ut en rektangels area
 • kunna namnge olika vinklar
 • kunna förklara vad skala betyder och använda skala på ett enkelt sätt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik kunskapskrav år 4-6

E
C
A
Tillvägagångssätt
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Redovisningar
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: