Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy en maskot på symaskin ÅK 4

Skapad 2017-02-25 20:09 i Hulanskolan Lerum
Grundskola 4 Slöjd
Du kommer att följa en arbetsbeskrivning och sy en maskot på symaskin.

Innehåll

SYFTE och GENOMFÖRANDE


I detta arbetsområde får du träna på att använda symaskinen som du tidigare fått en genomgång av. Vi kommer att gå igenom hur man följer en färdig arbetsbeskrivning.
Du kommer att få lära dig ord och begrepp kopplat till maskinsömnad, hur du utifrån ett tyg kan skapa ett föremål och vad du bör tänka på, samt lära dig lite om det vävda bomullstygets egenskaper.


Uppgiften är att formge och framställa en maskot utifrån en färdig arbetsbeskrivning och ett mönster där du själv formger genom dina val av bomullstyg, ögon, mun, hår och andra detaljer. 

Du gör en planering där du ritar en bild på din idé av hur din maskot ska se ut utifrån den färdiga mönstret.


Arbetsprocessen analyseras och värderas genom att anteckna reflektioner i ett dokumentationshäfte efter varje slöjdpass där du ska använda slöjdspecifik begrepp. Vi lyfter även begrepp och reflektioner kring arbetet i helklass och individuellt då du får möjlighet att samtala med läraren.

BEDÖMNING:
Efter färdigt projekt skriver du en individuell utvärdering av resultat och arbetsgång som lämnas in ihop med föremål, som ett underlag för kunskapsbedömning.
Bedömning görs även genom lärarens observationer och samtal som bygger på öppna frågor med dig under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: