Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hänt i veckan: att producera och bearbeta text

Skapad 2017-02-25 20:14 i Britsarvsskolan Falun
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Vid ett svenskpass skriver vi i klassen vad vi gjort under veckan. Med hjälp av sammanfattande stödord skapar vi korta texter som vi bearbetar i syfte att utveckla vårt skrivande.

Innehåll

Syfte

 • syftet med uppgiften är att utveckla förmågan att formulera och bearbeta texter med hjälp av varandra och olika program på datorn. 

 

Arbetssätt

 • Tillsammans i klassen sammanfattar vi vad vi har gjort under veckan i några valda ämnen eller händelser
 • Utifrån stödord skriver vi enskilt en text om veckans händelser.
 • Texten bearbetas efteråt med hjälp av en stödmall
 • Texten "Hänt i veckan " läses upp av varje elev i syfte att visa att man kan skriva om samma saker på olika vis. 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

 • din förmåga att reflektera kring veckans händelser
 • din förmåga skriva och bearbeta din text med hjälp av dator
 • din förmåga att använda skriftspråkets uppbyggnad, skiljetecken och stavningsregler.
 • din förmåga att använda ordbehandlingsprogram med stavningskontroll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Hänt i veckan: att producera och bearbeta text

Svenska

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
Strukturera texterna
Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Skriva för hand & på dator
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: