Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2017-02-25 20:48 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Fundera på krafter som påverkar. Bygg din egen bil, välj material och design som gör att den går så långt som möjligt.
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik
Planera, gör en ritning och bygg din egen bil. Ämnet teknik ska utveckla er förmåga att identifiera olika tekniska lösningar som fungerar och förbättra de gamla ideerna.

Innehåll

  • Ni ska bygga er egen bil, utforma design och välja drivmedel som gör att bilen rör sig framåt.
  • Ni ska fundera på vilka krafter som påverkar bilen, och hur det påverkar ert val design och material för er bil.
  • Er design och era val av material ska ni redovisa i en loggbok,
  • ...där ni motiverar era val med förklaring till de krafter som påverkar.

Matriser

Fy Tk
Teknik Bygga bil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva hur bilen rör sig framåt
Kan göra en enkel beskrivning hur några delar får bilen att röra sig framåt.
Kan göra en mer utvecklad (mer detaljer) beskrivning av hur några ingående delar samverkar för att få bilen att röra sig framåt.
Kan göra en mer utvecklad och detaljerad beskrivning av hur ingående delar samverkar för att få bilen att röra sig framåt. (kan man bygga en likadan bil efter din beskrivning?)
Jämförelse av material och funktion
Kan föra enkla resonemang över likheter och skillnader mellan andra bilar och/eller mellan olika material. Kunna resonera kring hur det påverkar funktionen på bilen.
Kan föra relativt utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan andra bilar och valda material och kunna resonera kring hur det påverkar funktionen på bilen.
Kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan andra bilar och valda material och kunna resonera kring hur det påverkar funktionen på bilen.
Arbetsgång
Kan pröva olika idéer för att komma fram till en enkel lösning. Väljer handlingar som leder arbetet till viss del framåt.
Kan pröva och ompröva olika idéer för att komma fram till en utvecklad lösning. Väljer handlingar och arbetar relativt självständigt och driver arbetet framåt
Kan pröva och ompröva olika idéer för att få fram en välutvecklad och genomarbetad lösning.
Loggbok
  • Tk  E 9
Gör en enkel loggbok där arbetet till viss del syns. Gör en jämförelse för hur bilen såg ut i början och hur bilen såg ut i slutet
Skriver en utvecklad loggbok där arbetet är relativt synligt. Mer detaljer och flera inlägg. Och visar det i loggboken
Skriver en välutvecklad loggbok där arbetet kring bilen syns tydligt. Hela arbetsgången av bilen syns i loggboken och visar det i loggboken
Skiss
Gör enkel skiss som till viss del stämmer överens med produkt.
Gör en skiss som stämmer bra överens med produkt.
Gör en tydlig och noggrann skiss, med mått som stämmer överens med produkt.
Krafter
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om krafterna som påverkar bilens rörelse. Du ska nämna hur någon del av bilens rörelse påverkas av gravitation eller friktion
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om krafterna som påverkar bilens rörelse. och nämna hur dessa krafter påverkade några av dina ideer om bilens form och funktion, för att den skulle fungera på bästa sätt.
Du kan föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om hur krafterna friktion och gravitation påverkar bilens rörelse. och utvecklat berätta hur dessa krafter påverkade dina ideer om bilens form och funktion, för att den skulle fungera på bästa sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: