Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden och männsikorna åk 9 16/17

Skapad 2017-02-26 11:09 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Fysik Geografi Teknik Biologi Kemi
Ett arbetsområde om männsikorna på jorden: -var lever de? -hur lever de? handel? -fattigdom? -hållbara lösningar?

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig hur männsikorna på jorden lever

Innehåll

Ett arbetsområde om männsikorna på jorden:
-var lever de?
-hur lever de?
handel?
-fattigdom?
-hållbara lösningar?

Genomförande

Arbetsområdet pågår under december 2016 och januari 2017.
Du kommer att delta vid genomgångar, läsa texter och göra övningar. Därefter kommer ni i grupp att arbeta med en fördjupning. Fördjupningen ska preneteras för andra.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid uppgifter och gruppens redovisning. 

Elevinflytande

Under arbetsområdet kommer du att få stor frihet bland annat i valet av fördjupning och arbetsmetoder kring fördjupningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Fy Bi Tk Ke Ge
Bedömningen gäller geografi

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Geografi
Förmågan att använda begrepp för att beskriva och förklara samband
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Geografi
Använda verktyg
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt
Geografi
Resonera om hållbara lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: