Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Le français dans le monde

Skapad 2017-02-26 13:00 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Vi tränar vår förmåga att kommunicera i tal genom att berätta om oss själva, ställa frågor och berätta vad vi har gjort och upplevt under en resa, samt prata lite om framtiden.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi ska resa på semester till några fransktalande länder Här lär vi känna nya kulturer och upplever spännande saker, som vi skriver ner i en resedagbok. Vi låter sedan våra klasskompisar dela vårt äventyr och läsa vår text om vad vi har upplevt i landet.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Förstå och tolka innehållet i text.

Formulera sig och kommunicera i skrift.

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du förstår det mesta av innehållet i texter om vardagliga ämnen, genom att svara på frågor, berätta om och kommentera innehållet i texterna. Genom att använda olika strategier när du läser, visar du också hur du lättare kan förstå innehållet i olika texter.

 

Genom att skriva en text i dåtid, där du berättar vad du har upplevt under din resa, där du visar att du kan berätta lite fakta om landet och använda tidsord, ord för olika aktiviteter, beskriva väder och böja verb i rätt tidsform (passé composé eller imparfait) och använda adjektiv, som är rätt placerade och böjda, visar du att du kan formulera dig i skrift.

 

När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att göra dig förstådd. 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att förstå och tolka innehållet i text, genom att återge vad du har läst och svara på frågor du får, samt använda den fakta du lärt dig i din text.

 

Din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift, genom att skriva en text i dåtid.

 

Din förmåga att använda språkliga strategier för att göra dig förstådd i skrift.Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

  • Vi arbetar med serien "Le mystère de la statuette volée" i läroboken Bon Voyage 2, samt extratexterna som handlar om franskspråkiga länder. Vi jobbar även med texter i dåtid, för att lära oss uttrycka dåtid och samla ihop så många ord vi kan, så att vi kan berätta mycket om våra upplevelser.
  • Vi fördjupar oss och läser fakta om de olika länderna.
  • Vi går igenom och tränar på hur franska verb böjs i passé composé/imparfait (dåtid), så att vi kan bilda meningar och berätta om vad vi har gjort/upplevt.
  • Vi lär oss använda tidsord, prata om vädret, fritidsaktiviteter, så att vi kan berätta om vad vi gjort under en dag.
  • Vi går igenom olika strategier för att kunna förstå och göra oss förstådda.
  • Vi tränar adjektiv, böjning och placering, för att kunna beskriva.

 

 

Slutuppgift:  Du visar att du kan skriva en text i dåtid, där du berättar vad du har upplevt under din resa. Du visar att du kan berätta lite fakta om landet och använda tidsord, ord för olika aktiviteter, samt beskriva väder. Du visar att du kan böja verben i rätt tidsform (passé composé eller imparfait) och använda adjektiv, som är rätt placerade och böjda.

Uppgifter

  • Träna passé composé

Matriser

M2
Le français dans le monde

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du kan formulera dig enkelt och för det mesta begripligt med fraser och kortare meningar men behöver stöd för att skriva en sammanhängande text.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.
Du använder ord och uttryck från de olika texter vi har läst och bildar egna meningar och texter.
Du använder längre fraser och bildar meningar som binds ihop med några vanliga bindeord (t ex et=och, mais=men).
Du binder ihop meningar och texter på ett sammanhängande sätt genom att använda tidsuttryck (t ex autrefois=förr i tiden, hier=igår, aujourd´hui=idag) och sambandsord (t ex enfin=slutligen, puisque=eftersom). Du använder fasta, språkliga uttryck, (t ex "Je n'en peux plus"= Jag orkar inte längre), adjektiv och beskrivande ord som utvecklar huvudordet (t ex "l'espèce de grands singes la plus menacée"=den mest hotade arten av stora apor), fler verb, som böjs i olika tidsformer (presens, passé composé, imparfait), synonymer och varierar formuleringar så att språket blir mer nyancerat och anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den. Det finns språkfel som gör dina meningar svåra att förstå. Du bearbetar språket utifrån tydliga instruktioner
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb när du bildar meningar. Språkfel förekommer, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Du bearbetar självständigt språket
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv rätt etc), så att det inte stör kommunikationen. Du väljer medvetet en lämplig strategi för att bearbeta språket och texten.
Läsa och förstå
Du förstår och återberättar på ett enkelt sätt enstaka ord men har svårt att få ett sammanhang i det du läser.
Du förstår och kan återberätta det mest väsentliga i de texter vi läser och kan plocka ut några viktiga detaljer.
Du förstår och kan berätta om och kommentera det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Språkliga strategier
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: