Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A person I admire

Skapad 2017-02-26 13:22 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
A person I admire är ett projekt där du ska berätta både skriftligt och muntligt om en person som du ser upp till, en person som inspirerar dig och ger dig kraft. För att du ska kunna göra det ska du få lyssna och läsa om olika personer som har varit en ispirationskälla för många andra. Samtidigt ska du få lära dig att använda beskrivande ord (adjektiv) och expandera ditt ordförråd genom att jobba med synonymer.
Grundskola 7 – 9 Engelska
A person I admire är ett projekt där du ska berätta både muntligt och skriftligt om en person som inspirerar dig, ger dig kraft att fortsätta jobba mot dina mål och som du ser upp till. För att du ska kunna göra detta ska du först lyssna och läsa om personer som har inspirerat andra, få undervisning i hur man använder beskrivande ord (adjektiv) samt hur man expanderar sitt ordförråd genom att använda synonymer. Du ska också få undervisning om hur bildspråk kan göra dina texter mer levande.

Uppgifter

 • A person I admire

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: