Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar och konstruktioner i vår vardag

Skapad 2017-02-26 13:23 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundsärskola 4 – 6 Teknik
Har du någon gång tänkt på att nästan allt som du använder är det någon som har uppfunnit eller kommit på? En del uppfinningar har hämtat inspiration från naturen och en del uppfinningar har uppkommit ur ett behov. Men hur fungerar de? Varför fungerar de? Hur är de uppbyggda? Kan de göras bättre?

Innehåll

Målet med undervisningen är:

Övergripande mål: (läroplan kap.1-2)

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sett.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Kursplanemål: (Ur syftesdel - förmågor)

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Det här ska vi göra:

(Tolkat centralt innehåll)

Utveckla din förmåga att:

 • pröva olika tekniska lösningar gällande konstruktioners form och rörliga delar mm. 
 • göra en enkel skiss som du sedan följer för att skapa konstruktioner.

Detta ska bedömas:

Din förmåga att: (Tolka kunskapskrav)

 • pröva olika lösningar och idéer
 • genom enkel dokumentationer göra en skiss
 • kan ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen

Så här gör vår grupp:

  • Ser på film från Teknikspanarna.
  • Ritar och bygger olika konstruktioner.
  • Samarbetar i grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  1-6
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-6
 • Instruktioner, till exempel till enkla byggsatser.
  Tk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Kunskapskrav Teknik år 6

Tekniska lösningar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven ger också **något** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven ger också **några** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven ger också **några** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven **bidrar** också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats
Eleven för också **enkla** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.

Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Dessutom **medverkar** eleven i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och **bidrar** till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **delvis fungerande** sätt föremål med enkla mekanismer och för **enkla** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **väl fungerande** sätt föremål med enkla mekanismer och för **välutvecklade** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Eleven kan **bidra** till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma **enkla** förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma **välutvecklade** förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Utifrån instruktioner eller förebilder **medverkar** eleven i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett **delvis fungerande** sätt.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet
Eleven **medverkar** i att använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra **enkla** resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: