Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild grundsärskola läsåret 2016/17

Skapad 2017-02-26 15:12 i Söderskolan Falkenberg
Grundsärskola 1 Bild
Bildskapande med olika tekniker.

Innehåll

Syfte

Bildämnet ska syfta till att lära eleven att skapa och tolka bilder.Eleven ska framställa egna bilder med olika uttrycksformer,tekniker och material.

Eleven ska få erfarenheter av medier,film,foto,design,arkitektur,konst och olika miljöer.Eleven ska utveckla kunskaper i att undersöka och jämföra bilder och därigenom utveckla sin förståelse för konst och bilder från olika genrer,kulturer och tidsepoker.

Eleven ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur bildbudskap utformas i olika medier.

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp och på så vis ska eleven ges förutsättning att samtala om bilder och presentera och utvärdera arbetsprocesser.

 Sammanfattningsvis ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Skapa bilder med olika verktyg,tekniker och material.
 • jämföra och reflektera över bilder.
 • undersöka bilder och värdera deras syfte.
 • använda ämnesspecifika ord,begrepp och symboler.

Centralt innehåll

Vi testar olika material och tekniker. Eleven får skulptera i lera,forma med gips och naturmaterial.Eleven har konstruerat en rymdraket med återvinningsmaterial och vi har byggt ett tåg av träklossar.Vi har gjort äppletryck.

Eleven har ritat olika geometriska former och tränar på att klippa med sax och använda färg på ett funktionellt sätt.

Vi läser sagor och tittar på olika sagobilder.Vi samtalar om vad som händer i sagan med hjälp av bilderna.

Under vårterminen ska eleven måla ett självporträtt och lära sig om konstnären Picasso.

Undervisning och arbetsformer - hur vi ska nå målen

Vi anpassar undervisningen utifrån behovet av struktur och lugn arbetsmiljö. Undervisningen sker delvis i liten grupp med möjlighet till extra stöd.

Målet är att eleven ska följa instruktioner och genomföra uppgifterna utifrån egna medvetna val på ett lustfyllt och kreativt sätt.

Bedömning

Vad ? Hur ?

Bedömningen sker fortlöpande med hjälp av observationer och analyser av elevens arbeten och prestationer. Hur aktivt eleven medverkar och bidrar till resonemang om bildskapandets utformning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  1-6
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: