Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelsestrategier - "En läsande klass"

Skapad 2017-02-26 15:53 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
En pedagogisk planering som bygger på planeringar utifrån boken "En läsande klass" av bl.a. Martin Widmark.
Grundskola 4 – 6 Svenska
När du ska läsa en text behöver du använda olika strategier för att förstå vad den handlar om.

Här handlar strategierna om att låtsas vara olika personer, eller läsfixare som de också kallas. Du kan tillexempel vara spågumma, detektiv, reporter, konstnär eller cowboy.

Låter det spännande? Följ med in i texternas värld och hitta ditt bästa sätt att förstå en text på. Vi kommer att arbeta med dessa strategier under hela vt-17.

Innehåll

Mål


Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Du ska känna till olika strategier för att kunna förstå, analysera och tolka en text. 

Du ska visa att du kan använda dig av de olika strategierna när du läser en text. 

Strategier = spågumman, detektiven, reportern, konstnären och cowboyen. 

Arbetssätt

Vi kommer läsa olika slags texter, såväl skönlitterära som fakta- och historiska texter.

Vi kommer läsa högt i klassen,  ni kommer få läsa tyst och i par.

Vi kommer lära ut de olika läsförståelsestrategierna, en i taget som vi kommer diskutera tillsammans, i smågrupper och enskilt. 

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas under hela arbetets gång där jag tittar på delaktighet i diskussioner med andra, intresse vid genomgångar och deltagande när vi arbetar med de olika texterna. Du kommer genom ett läsförståelsetest få visa din förmåga att använda de inlärda strategierna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: