Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar och konstruktioner i vår vardag

Skapad 2017-02-26 17:22 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundsärskola F – 9 Teknik
Har du någon gång tänkt på att nästan allt som du använder är det någon som har uppfunnit eller kommit på? En del uppfinningar har hämtat inspiration från naturen och en del uppfinningar har uppkommit ur ett behov. Men hur fungerar de? Varför fungerar de? Hur är de uppbyggda? Kan de göras bättre?

Innehåll

Målet med undervisningen är:

Övergripande mål:

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sett.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Kursplanemål:

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Det här ska vi göra:

Utveckla din förmåga att:

 • pröva olika tekniska lösningar gällande konstruktioners form och rörliga delar mm. 
 • göra en enkel skiss som du sedan följer för att skapa konstruktioner.

Detta ska bedömas:

Din förmåga att:

 • pröva olika lösningar och idéer
 • genom enkel dokumentationer göra en skiss
 • kan ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen

Så här gör vår grupp:

  • Ser på film från Teknikspanarna.
  • Ritar och bygger olika konstruktioner.
  • Samarbetar i grupp.

 

Matriser

Tk
Kunskapskrav Teknik år 9

Tekniska lösningar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **medverkar** i att undersöka och beskriva föremål med rörliga delar som samverkar, och **bidrar** till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Eleven undersöker och beskriver på ett **delvis fungerande** sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för **enkla** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **väl fungerande** sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för **välutvecklade** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Eleven kan **bidra** till resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse
Eleven kan föra **enkla** resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse
Eleven ger också **något** exempel på andra liknande lösningar.
Eleven ger också **några** exempel på andra liknande lösningar.
Eleven ger också **några** exempel på andra liknande lösningar.
Eleven **medverkar** också i att undersöka och beskriva föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och **bidrar** till resonemang om hur de är uppbyggda.
Eleven undersöker och beskriver på ett **delvis fungerande** sätt föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och för **enkla** resonemang om hur de är uppbyggda.
Eleven undersöker och beskriver på ett **väl fungerande** sätt föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och för **välutvecklade** resonemang om hur de är uppbyggda.
Utifrån instruktioner eller förebilder **medverkar** eleven i att genomföra konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven på ett **delvis fungerande** sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven på ett **väl fungerande** sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Eleven **bidrar** också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också **enkla** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.

Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma **enkla** och **delvis underbyggda** förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik
Eleven kan utforma **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och **medverkar** i att beskriva intentionen med arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett **delvis fungerande** sätt intentionen med arbetet
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett **väl fungerande** sätt intentionen med arbetet.
Dessutom **medverkar** eleven i att använda manualer för att få utrustningen att fungera.
Dessutom använder eleven manualer på ett **delvis fungerande** sätt för att få utrustningen att fungera.
Dessutom använder eleven manualer på ett **väl fungerande** sätt för att få utrustningen att fungera

Teknik, människa, samhälle och miljö

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **medverkar** i att på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
Eleven använder på ett säkert och **delvis ändamålsenligt** sätt redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
Eleven använder på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
Eleven kan **bidra** till resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: