Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RYMDEN - Stordammens förskoleklass Blå

Skapad 2017-02-26 22:19 i Stordammens skola Uppsala
Du ska få lära dig om solen, planeterna och månen. Du ska få lära dig hur vårt planetsystem är uppbyggt, vilken ordning planeterna ligger på från solen, hur månen rör sig runt jorden samt månens olika faser.
Grundskola F – 1 NO (år 1-3) Bild Svenska
Den spännande rymden utifrån barnens tankar, funderingar och tidigare kunskaper.

Innehåll

Vad ska barnen presenteras för?

- Hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.

- Planeterna i vårt solsystem.

- Ta reda på varför det är mörkare på natten och ljusare på dagen. Varför det är kallare på vintern än på sommaren.

- Månens olika faser och stjärnbilder.

- Gravitation

- Rymdresor och livet som astronaut

- Finns det liv på andra planeter?

 

Hur?

Genom filmer, appen "Solsystemet" och NASA.  Berättelser, experiment, samtal, fantiserande och böcker/litteratur. Vi kommer väva in Rymden i olika ämnen som Svenska, Matematik, Fysik, Bild.   

                    

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: