Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inneperiod vår

Skapad 2017-02-27 07:41 i Gemensamt i Falun Falun
FYSISKT PSYKISKT SOCIALT
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Eleven får jobba med olika träningsformer och får kunskaper i vad som påverkar hälsan och den fysiska förmågan

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen:

  • Du ska få utveckla kunskaper om vad som påverkar hälsa och den fysiska förmågan och hur du kan påverka din hälsa genom hela livet.

  • Du ska få utveckla kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

  • Du ska få utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter,avslappning, mindfullness och mental träning samt och ges förutsätt­ningar att ta ställning i frågor som rör hälsa,idrott och livsstil

  • Du ska få verktyg att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.

  • Du ska få röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

  • Du ska få utveckla din förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

   

Konkretisering av mål

Du ska känna till:

 • principerna för några olika former av fysisk träning

 • begrepp som används när man samtalar om olika träningsformer

 • principerna för hur man värmer upp och varvar ned samt varför man gör det

 • träning

 • hur man tränar kroppen allsidigt för att undvika skador och felbelastning

 • kunna diskutera vad bra hälsa är

 • kunna utvärdera olika träningsformer med hjälp av tex borgskalan

 • lite om hur du anpassar olika typer av träning så den är bra för dig

Arbetssätt

Arbetssätt:

 

Teorigenomgångar

sömn (år8) ,stress (år9), kondition (år7)

mindfullness år 7,  avslappning år 8, mental träning år 9

Olika träningsformer  

 Rörelse till musik

Lekar/Idrotte

Teoriuppgift hälsa och träningslära

Bedömning

Bedömning:

 Du kommer att bedömas utifrån hur väl du klarar av att: 

 • utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser
 • föra resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • delta i dans och rörelse till musik
 • delta i avslappning,mindfullness, mental träning
 • delta i olika typer av träning som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer
 • varierar och anpassa dina rörelser till aktiviteten och sammanhanget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh

Matriser

Idh
inneperiod vår

Hälsa och träningslära innepriod höst

Förenklat kunskapskrav
Eleven klarar delar av kunskapskravet
>>>
>>>
>>>
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra [....] resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förmåga att utvärdera och resonera
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser [...] del till aktiviteten och sammanhanget.
Förmågan att delta
till viss del
relativt väl
väl
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser [...] till takt, rytm och sammanhang
Förmågan att röra dig till musik
till viss del
relativt väl
väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: