Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

QR-koder i Förskolan

Skapad 2017-02-27 11:03 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Förskola
Så här arbetar vi med QR koder på Bullerbyn

Innehåll

QR koder

Syfte – varför?

Syftet med QR-koder är att skapa motivation och lust att lära. Barnen blir delaktiga genom att få ta del av koder som de själva kan skanna, men också genom att själva skapa QR-koder. Syftet är även att öka nyfikenhet och engagemang, då ett nytt tillvägagångssätt tillförs.

QR-koder bidrar till ytterligare ett sätt att kommunicera. Arbetssättet är språkstimulerande både genom konstruerandet av filer, men också i samtal och dialog kring det som händer.

Arbetet med QR-koder ger möjlighet till samspel, samarbete samt integration. Även barn utan verbalt språk ges möjlighet till ett flertal uttryckssätt, te.x genom bild, ljud, film etc.

Arbetet med QR-koder erbjuder barnen en möjlighet att konstruera och nyttja teknik och digitala verktyg. Genom arbetet med QR-koder ökar vi användandet av digital teknik, samt förståelsen för densamma.

Syftet är också att utveckla verksamheten och därmed varje barns förutsättning för utveckling och lärande. Implementering av arbete med QR-koder ska fungera som ett komplement till redan befintliga arbetssätt, metoder och material.

 

Vilka kopplingar finns det till Lpfö98?

Ur Förskolans värdegrund och uppdrag

Förskolans uppdrag

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.

Utveckling och lärande, mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Man kan också hitta:

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” Lpfö98

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” Lpfö98

 

Så här kommer vi att arbeta med QR-koder

 • Vi kommer introducera QR-koder på en samling med de äldre barnen. Vi utforskar tillsammans hur man gör. Sen går vi på QR-kods jakt på avdelningen.
 • Till sagor, dvs barnen ges möjlighet att scanna in QR-koder som är kopplade till olika sagor.
 • Det kommer att finnas QR-koder som är kopplade till mattematik, former, alfabetet, musik, djur, osv. Vi vill locka barnen till lärande.
 • Vi kommer också försöka skapa QR-koder utifrån barnens egna intressen, så som Bamse, Paw Patrol och liknande.
 • Kanske kan vi koppla samman QR-koder med våra olika kulturer som finns på avdelningen.
 • Finns det möjlighet kommer vi även att skapa QR-koder som fokuserar på barnens egna lärande. Kanske kan de berätta till en teckning som vi filmar och skapar QR kod av, osv.

 

Säkerhet
När vi filmar själva och lägger upp en QR-kod kommer detta ske via youtube. Dessa filmer kommer då att vara Olistade. Dvs. bara de som har fått html koden eller QR koden till detta klipp kan se filmen. Ingen utifrån ska kunna komma åt den. Därför är det viktigt att ni inte delar dessa koder/länkar med andra. 
Vi har också bestämt oss för att på vår avdelning kommer vi inte att filma och lägga ut ansikten på barnen, utan endast alster, röster eller ryggar, osv. Allt för att alla ska känna sig trygga. Men om ni ändå har önskemål om att just ert barn absolut inte synas eller höras på en video, säg då till så att vi vet. 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: