Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Industriella revolutionen vt17

Skapad 2017-02-27 11:30 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Historia
Samhället förändras!

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Förmågor som ni ska arbeta med:

Orsaker: Varför började industriella revolutionen just i Storbritannien?

Konsekvenser(positiva och negativa): På vilket sätt förändrades samhället och vilken betydelse fickförändringarna som ägde rum under Industriella revolutionen? Vilka grupper vann på förändringarna och vilka förlorade på dem?

Begreppsförståelse: Din förmåga att använda relevanta historiska begrepp i ett sammanhang. 

Använda historiska källor för att förklara människors levnadsvillkor och att resonera källkritiskt.

 

Undervisningen

Vi arbetar med film + anteckningar (orsakerna till industriella revolutionen) för att skapa en gemensam referensram. 

Eleverna får arbeta med kamratbedömning och granska olika elevtexter för att träna på att förstå kvalitet i text. 

Vi jobbar också med källkritik och källkritiska begrepp

Arbetsområdet bedöms genom olika inlämningsuppgifter. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • resonera kring orsaker och konsekvenser av revolutionen. Här är det viktigt att du lyfter fram olika orsaker och även förklarar hur dessa hänger ihop. 
 • använda historiska begrepp. Här tittar jag på bredd (hur många av begreppen du behärskar) och djup (att du kan använda begreppen på rätt sätt/i rätt sammanhang)
 • använda källor för att förstå levnadsvillkor och att resonera kring källors trovärdighet och relevans. Här är det viktigt att du underbygger (du ska alltså använda lämplig historisk information för att förklara) 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Industriella revolutionen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonera
Din förmåga att resonera kring orsaker och konsekvenser.
Du har grundläggande historiska kunskaper och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Du har goda historiska kunskaper och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under- byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Du har mycket goda historiska kunskaper och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Begrepp
Du använder dig av fakta och begrepp som hör till ämnesområdet.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källor
Använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor levde.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor,och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: