👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse till musik åk 9

Skapad 2017-02-27 11:52 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Rörelse till musik åk 7
Grundskola 7 Idrott och hälsa
I området "rörelse till musik" kommer du att få träna din förmåga att röra dig till takt, rytm och sammanhang till musik på olika sätt och i olika stilar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att jobba med en större gruppuppgift där ni tillsammans i en grupp ska genomföra ett träningsprogram på 3 låtar som den övriga klassen ska få träna till.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas efter din förmåga att röra dig med takt, rymt och sammanhang till musik. 

Hur du får visa vad du kan:

Den stora redovisningen sker genom gruppuppgiften, men varje lektion har du chans att visa vad du kan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Rörelse till musik

Rörelse till musik

 • Idh  E 9   I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  C 9   I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  A 9   I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Takt och rytm
Du behöver träna mer på att röra dig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar.
Du rör dig till viss del i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Det visar sig genom att du kan träffa takten, men har svårt för att fortsätta hålla takten flera steg/rörelser i följd.
Du rör dig relativt väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Det visar sig genom att du kan träffa takten och hålla den längre stunder utan avbrott. Du kan komma av dig, men hittar tillbaka till takten igen efter ett tag.
Du rör dig väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Det visar sig genom att du träffar takten med säkerhet, håller den långa perioder. Om du kommer av dig hittar du lätt och snabbt tillbaka igen.
Sammanhang
Du behöver träna mer på att anpassa rörelserna i relation till den valda musiken, dess syfte och sammanhang.
Du anpassar rörelserna till viss del i relation till den valda musiken, dess syfte och sammanhang. Du kan genomföra vissa steg/rörelser som är förknippade med olika träningsprogram till musik.
Du anpassar rörelserna relativt väl i relation till den valda musiken, dess syfte och sammanhang. Du kan bl a förmedla en känsla och utföra flera steg/rörelser som är förknippade med olika träningsprogram till musik.
Du anpassar rörelserna väl i relation till den valda musiken, dess syfte och sammanhang. Du kan bl a förmedla en stark känsla och utför steg/röresler som är starkt förknippade med olika träningsprogram till musik.
Rörelseövergångar
Du behöver träna mer på att röra dig med relativt konsekventa rörelseövergångar.
Du rör dig med relativt konsekventa rörelseövergångar. Du klarar t ex av enklare övergångar när stegen sker i samma riktning (t ex sidled), men får svårare när det blir flera riktningsförändringar.
Du rör dig med etablerade och konsekventa rörelser med stabila rörelseövergångar. Du är t ex stabil på övergångar där stegen sker i samma riktning och klarar av de flesta även vid riktningsförändringar, men kan få vissa svårigheter när armrörelser läggs till.
Du rör dig med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med flyt och stabilitet i rörelseövergångar. Du är t ex stabil och rör dig med lätthet genom alla olika typer av riktningsförändringar och rörelseövergångar, även när armrörelser läggs till.