Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-02-27 12:07 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Europas länder och 2a världskriget

Innehåll

Pedagogisk planering, grundsärskolan, år 7 -9, SO

Europa, andra världskriget och kartkunskap

Basgrupp 1:1 – 1:2

Tidsperiod: vecka 2 –14 (2017)

Under det här arbetsområdet kommer vi att fortsätta att träna kartkunskap. Vi lägger fokus på Europa, Europas natur- och kulturlandskap, om människorna som lever här och om Europas historia och enskild fördjupning av ett land.

Syfte

Genom undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Centralt innehåll

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på länder och platser i Europa och övriga världen som är betydelsefulla för eleven.
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
 • Historiska gestalter, händelser och tidsperioder i världen med betydelse för vår egen tid. De båda världskrigen, deras orsaker och följder samt Förintelsen, folkfördrivningar, folkmord och Gulag.

Mål – vad ska jag lära mig?

Du kommer i undervisningen utveckla dina kunskaper genom att:

 • använda geografiska begrepp
 • använda kartor för att undersöka omvärlden
 • arbeta med material som handlar om Europas natur- och kulturlandskap, om människorna som lever här och om Europas historia
 • få kännedom om världsdelarna och världens hav samt några platser och länder i Europa
 • enskilt ta reda på fakta kring ett europeiskt land
 • få kunskap om andra världskriget, orsaken till det och förintelsen/Gulag

 

Undervisning – vad ska jag göra för att nå målen?

 • Delta i samtal och diskussioner om Europa och andra världskriget under lektionerna.
 • Genom att fortsätta utveckla dina kartkunskaper ska du kunna använda kartboken, karttecknen och annat arbetsmaterial när du genomför dina arbetsuppgifter.
 • Känna igen världshaven, några länder och platser i Europa.
 • Du ska känna till något om människans levnadsvillkor och hur klimatet påverkar livet.
 • Fördjupa dig om ett land i Europa och sedan skriva en faktatext om landet.

 

Du visar vad du kan genom:

 • att du deltar i samtal och diskussioner om Europa och andra världskriget på lektionerna
 • att du genomför uppgifter med hjälp av kartboken
 • att du använder dig av och arbetar med materialet ” Upptäck Europa”
 • att du dokumenterar det undersökande arbete du gör om ett valfritt Europeiskt land

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i samtal och diskussioner
 • kunna använda kartboken, att hitta länder och platser efter register och uppgifter
 • kunna väderstrecken och karttecken
 • förstå vad skala är och kunna mäta med enklare skala
 • känna igen världshaven, några länder och platser i Europa
 • fördjupa dig om ett land och sedan presentera det du kommit fram till för klassen med hjälp av Power Point eller en muntlig framställning
 • hur du kan jämföra och reflektera över människors olika levnadsvillkor i Europa

 

 

 

 

Se separat bedömningsmatris i SO för Grundsärskolan och träningsskolan

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: