Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik och diagram

Skapad 2017-02-27 12:53 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Vi lär oss om statistik och hur man gör olika diagram

Innehåll

Statistik och diagram

Eleverna ska kunna läsa av och tolka olika typer av diagram. De ska också kunna förstå när och varför man använder vissa typer av diagram. Dessutom ska de kritiskt kunna granska diagram. Eleverna ska också förstå och räkna med medelvärde.

ORD ATT KUNNA:

Tabell, kolumn, diagram, stapeldiagram, stolpdiagram, vågrät axel, lodrät axel, linjediagram, cirkeldiagram, fördelning, medelvärde

Mål - vad ska jag lära mig

Efter avsnittet skall eleven kunna:

 • hämta fakta ur tabeller
 • läsa av och tolka olika typer av diagram
 • rita stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram
 • beräkna medelvärde
 • göra en enkel undersökning i din klass och presentera den i en tabell och i ett diagram

Undervisning - vad ska vi göra för att nå målen?

 • Lärarledda genomgångar
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete - enskilt och i grupp
 • Laborativt arbete

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • hämta fakta ur tabeller
 • läsa av och tolka olika typer av diagram
 • rita stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram
 • beräkna medelvärde
 • göra en enkel undersökning i din klass och presentera den i en tabell och i ett diagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: