Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser.

Skapad 2017-02-27 13:04 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 2 Svenska
Nu är det dags för att låta fantasin flöda.

Innehåll

Syftet med undervisningen är (Presentera förmågan, skrivs i du-form)

Tala om syftet/varför

 • att du ska utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • samt du skall urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Varför? (Kunskapskrav skrivs i du-form)

Du skall kunna skriva enkla texter med läslig handstil. 

I texterna kan du använda stor bokstav, punkt och frågetecken.

Du skall kunna stava ord som du ofta använder och som förekommer i elevnära texter.

De texter du skriver skall ha tydlig inledning, handling och avslut.

Genom att kombinera dina texter med bilder kan du förtydliga och förstärka dina budskap.

Det här vill vi att du ska lära dig (Konkretiserade mål)

 • Du kan skriva en text som dina klasskamrater kan läsa.
 • Du skall kunna skriva bokstäverna åt rätt håll.
 • Du skall börja meningarna och namn med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
 • Du skall ha mellanrum mellan orden.
 • Du skall kunna stava några vanliga ord som du använder i din text.
 • Din text skall ha en början, mitten och slut.
 • Du skall kunna rita bilder som passar till din text. 

Detta kommer undervisningen att innehålla (Centralt innehåll)

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Enkla former av textbearbetning tex att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

Handstil.

Språkets struktur med stor och liten bokstav,punkt,frågetecken och utropstecken samt stavningsregel för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Skapande texter där ord och bild samspelar.

Undervisningens upplägg (Hur?) 

Vi kommer att skriva berättelser med stöd från Sagomattan.

 • Film: Sagomattans olika avsnitt. 
 • Du skall rita och skriva stödord som hjälper dig att skapa din text. Du tar hjälp av en stödstencil.Där de olika delarna bygger upp din berättelse.
 • Kamratbedömning
 • Du skall med hjälp från en stödmall ge/ta emot respons på din och en kamrats text.
 • Du kommer att få möjlighet till att presentera din text för dina klasskamrater.
 • I slutet på arbetsområdet får du en bild som du skall skriva en berättelse om. 

Det här ska bedömas

Formativt

Kontinuerligt under arbetets gång kommer vi att titta på din förmåga att:

 •  skriva en text som dina klasskamrater kan läsa.
 •  kunna skriva bokstäverna åt rätt håll.
 •  börja meningarna och namn med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
 •  ha mellanrum mellan orden.
 •  kunna stava några vanliga ord som du använder i din text.
 •  texten skall ha en början, mitten och ett slut.
 •  kunna rita bilder som passar till din text. 

Summativt

I slutet på arbetsområdet får du en bild som du skall skriva en berättelse om. Där vi bedömer om du har förmågan att: 

 •  skriva en text som dina klasskamrater kan läsa.
 •  kunna skriva bokstäverna åt rätt håll.
 •  börja meningarna och namn med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
 •  ha mellanrum mellan orden.
 •  kunna stava några vanliga ord som du använder i din text.
 •  texten skall ha en början, mitten och ett slut.
 •  kunna rita bilder som passar till din text. 

Underlag för bedömning

En matris som är elevvänlig och visar progression.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: