Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar

Skapad 2017-02-27 13:56 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 6 Biologi
I arbetet med fåglar lär du dig om olika fågelarter; utseende, läte, föda, utbredning, häckning, etc.

Innehåll

Syfte 

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning.
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier och förklara biologiska samband. 

Bedömning 

 • Samtala och diskutera frågor. Ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som för samtalen och diskussionerna framåt. 
 • Söka naturvetenskaplig information och använda olika källor för resonemang om informationens och källornas användbarhet. 
 • Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget. 
 • Genomföra fältstudier och andra undersökningar.
 • Använda utrustning på ett säkert sätt.
 • Jämföra egna och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader.
 • Dokumentationer i text och bild.
 • Använda biologins begrepp. 
 • Beskriva och ge exempel på människors beroende och påverkan på naturen och göra kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Arbetssätt och genomförande

 • Gemensamma genomgångar.
 • Diskussioner och samtal.
 • Dokumentation i text och bild.
 • Tankekarta.
 • Arbete både enskilt och i grupp. 
 • Använda digitala verktyg.
 • Filmer.
 • Fältstudier med utrustning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: