Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser samt salterna

Skapad 2017-02-27 15:48 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola F
Här kommer du lära dig om olika syror och baser samt olika vanliga salter. Hur dessa är uppbyggda är viktigt att förstå för att kunna bilda nya salter.

Innehåll

Prov i kemi

Syror och baser samt salter

 

Datum:              1 mars ( onsdag )

Tid:                     60 min

Omfattning:

Fakta                  s. 166-174, 177

Uppgifter         s. 187 ( syror och baser 2 samt salter 

s.188 ( beskriv och förklara 17-19, 24 )

s. 188 ( fundera mera 6 ) 

häfte med frågor om salter, syror och baser ( inkl. facit )

Lektionsanteckningar

Laborationer   L.25                     Indikatorer

                         L 29                    Egenskaper hos syror

                         L 37                    Hydroxider

Diskussioner på lektioner

Genomgångar ( teoretiska och praktiska )

 

E-nivå

Känna till;

Vad som utmärker en syra respektive bas

Tre svaga syror

Tre starka syror

Tre olika baser

Vilket pH-värde har olika typer av lösningar ( sura, basiska samt neutrala )

Tre olika indikatorer

Hur salter är uppbyggda

Hur salter bildas, tre olika sätt

 

C-nivå

Kunna och förklara tydligt/förstå

Hur sur en syra är - varför?

Hur basisk en bas är- varför?

Hur man kan stoppa/motverka försurningar av ex.vis sjöar

Tillverka egna salter ( i teorin ) med ord och reaktionsformler

Koncentrerad syra

Utspädd syra

Stark och svag syra

Hur salter bildas - ge exempel och kunna tolka vilket salt som bildas utifrån givna förslag av ämnen

Ge exempel på salter som är viktiga för oss människor och motivera varför

 

A-nivå

På ett välutvecklat sätt tolka/motivera/visa sina resultat och teorier.

 

 

Matriser

Kemi

F
E
C
A
Använda kunskaper i kemi.
Kommunicera (muntligt-skriftligt). Granska. Ta ställning. Motivera. Använda källor. Analysera - reflektera.
Beskriva och förklara kemiska samband med hjälp av kemins ord och begrepp
Förstå. Använda. Förklara.
Genomföra och dokumentera kemiska undersökningar.
Planera. Laborera. Analysera - dra slutsatser. Skriva rapport.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: