Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skärminspelning

Skapad 2017-02-27 22:58 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
En planering för skärminspelning av en presentation i matematik.

Matriser

Ma
Kunskapskrav Begrepp

E
C
A
BEGREPP 1
(användning) Använda matematiska begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Använder begrepp i uppgifter du är van vid på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp. Använder begrepp i uppgifter du känner till på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Använder begrepp uppgifter du aldrig sett på ett väl fungerande sätt.
BEGREPP 2
(beskrivning) Beskriva med matematiska uttrycksformer
Visar dina tankar med hjälp av enklare bilder, konkret material eller tabell. Beskriver delar av begreppen.
Kan översätta problemet till matematiskt språk och beskriva med tal. Beskriver det mesta av begreppen.
Du använder matematiska begrepp på ett mycket bra sätt i nya situationer.
BEGREPP 3
(om resonemang) Uttrycksformer & begreppens relation
För enkelt resonemang om begreppens relation. Växlar uttrycksformer. Drar slutsats om begrepp.
För utvecklat resonemang om begreppens relation. Växlar uttrycksformer. Drar slutsats med motivering.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.

Ma
Kunskapskrav Kommunikation

E
C
A
KOMMUNIKATION
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Beskriver i huvudsak dina tankar med ord och med hjälp av bilder (ostrukturerad/vardagsspråk)
Redovisningen är lätt att följa och förstå. Du använder någon av de olika uttrycksformerna bild, ord och symboler. (strukturerad / acceptabel matematisk språk)
I din redovisning förklarar du saker i rätt ordning och alla viktiga steg finns med. Du använder någon av de olika uttrycksformerna bild, symboler, tabeller och ord för att göra dina tankar tydliga. (välstrukturerad /tydlig/ korrekt och lämpligt matematisk språk)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: