Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2017-02-28 08:33 i Rävlanda skola Härryda
Vi kommer att lära mer om de tre abrahamitiska religionerna samt fundera på vad religion är och vad den betyder för olika människor.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Fram till påsklovet kommer vi att lära mer om Kristendom, Judendom och Islam. Vi kommer fundera över vad religion är och vad den betyder för olika människor.

Innehåll

Arbetsområde:

Religion, Världsreligionerna. Under 6 veckor kommer vi att arbeta med att lära om de tre religionerna. Vi kommer att lära om vilken betydelse varje religion har för en människas identitet, livsstil, syn på kärlek mm. Inom varje religion kommer vi också lära om vad det finns för levnadsregler, högtider, ritualer och berättelser.

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

 

Konkreta mål:

När vi är färdiga med arbetsområdet ska du kunna:

 • jämföra den 3 religionerna med varandra. Vad är likheter och olikheter.
 • berätta om någon högtid, helig plats, levnadsregel eller viktig berättelse i varje religion.

Bedömning:

Jag kommer att lyssna på dig när du är med i samtalet. Det är bra om du delar med dig av dina tankar och funderingar när vi pratar om varje religion. Det är också bra om du kan berätta om några likheter och olikheter med det olika religionerna.

Jag kommer läsa eller lyssna på den sammanfattning du ska göra om en av religionerna. Det är bra om du har skrivit eller berättat om högtider, levnadsregler, viktiga berättelser, synen på kärlek och livet efter döden mm.

 

Undervisning:

När vi arbetar med religionerna på våra SO-lektioner kommer vi att 

 • se filmer som sammanfattar varje världsreligion.
 • tillsammans göra en tankekarta om varje religion.
 • jämföra de olika religionerna med varandra. Vad är lika och olika? 
 • skriva frågor vi har om de olika religionerna.
 • göra en sammanfattning av kristendomen i Sverige på ipaden.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  7-9
 • Hur livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i olika religioner och andra livsåskådningar.
  SO  7-9
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom buddism och hinduism.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
  SO  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: