Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: Design

Skapad 2017-02-28 09:56 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 7 – 9 Teknik
En bra produkt ska inte bara fungera tekniskt , det måste också vara lätt att använda. Det är också viktigt att produkten har ett tilltalande utseende. Hur går allt detta ihop?

Innehåll

Under de kommande veckorna kommer vi arbeta med design och teknik. 
Under vecka 13 kommer ni att skriva ett prov i teknik som rör de delar som berörs i kapitel 6 (Design gör tekniken mänsklig) i teknikboken. 

 

Matriser

Tk
Teknik: Design

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du utvecklar ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet så att du kan orientera dig och agera i en teknikintensiv värld
Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
Teknikutveckling & drivkrafter
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du har förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, ekonomi och hållbar utveckling
Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.
Material & deras användning
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: