Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6B, kapitel 7 Enheter och skala

Skapad 2017-02-28 10:12 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Under v 7 - 8 kommer vi att arbeta med volym, vikt, hastighet och skala.
Grundskola 6 Matematik
I avsnittet om volym får du lära dig de nya enheterna milliliter, kubikdecimeter, kubikcentimeter, och kubikmeter. Även i avsnittet om vikt får du möta en ny enhet - ton. Avsnittet om hastighet handlar om att förstå vad enheten km/h egentligen betyder.

I avsnittet om skala får du möta några nya skalor och pröva att använda en "km-linjal".  

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska

-kunna använda olika enheter för vikt och volym

-kunna använda enheten ton för vikt

-förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet

-förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med

- enskilt arbete i Matteborgen och med annat material

- problemlösning enskilt och med kamrat

- gemensamt arbete i klassen

Vad som kommer att bedömas:

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du: 
•gör skriftliga beräkningar i matteboken
•deltar i matematiska diskussioner och samtal
•kan formulera och lösa problem
 •visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få
•göra skriftliga beräkningar i matteboken
•delta i matematiska diskussioner och samtal
•formulera och lösa problem
•visa dina kunskaper på en diagnos

Matriser

Ma
Matteborgen 6B, kapitel 7 Enheter och skala

F
E
C
A
Växla uttrycksform på vikt och volym & resonera om relationen mellan de olika uttrycksformerna
  • Ma  4-6
I beskrivningarna kan eleven ännu inte växla mellan olika uttrycksformer eller föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Använda begreppen vikt, volym, hastighet och skala. Använda tillhörande enheter.
  • Ma  4-6
  • Ma  4-6
Eleven har ännu ej tillräckliga kunskaper om dessa matematiska begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om dessa matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om dessa matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om dessa matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Lösa problem om hastighet och skala med strategier & metoder
  • Ma  4-6
Eleven kan ännu ej lösa enkla problem i elevnära situationer. Eleven kan ännu ej välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: