Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 2 vårterminen 2017

Skapad 2017-02-28 10:24 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Engelska
Names, colours, numbers and animals.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du kan namn på några familjemedlemmar.

Du kan presentera dig samt fråga en kompis vad han/hon heter.

Du kan namnen på olika färger.

Du kan räkna på engelska.

Du kan namnen på olika djur.

Du kan sjunga med i sånger.

Du kan säga med i ramsor.

 

Undervisning

Aktiviteter för att arbeta mot målen:

Gemensamma genomgångar, individuella övningar, gruppövningar, lekar, appar, filmer som ger eleven möjlighet att träna på:

 Namn på familjemedlemmar.

 Hälsa och presentera sig samt fråga vad han/hon heter.

 Namn på olika färger.

 Räkna på engelska.

 Namnen på olika djur.

 Sjunga med i sånger.

 Säga med i ramsor

 

Bedömning

Observationer och uppgifter enskilt och i par där eleverna får visa att de kan:

 • Namn på familjemedlemmar.
 • Hälsa och presentera dig samt fråga vad han/hon heter.
 • Namn på olika färger.
 • Räkna på engelska.
 • Namnen på olika djur.

 Aktiviteter enskilt, par och grupp där eleven får möjlighet att visa att eleven kan:

 • Sjunga med i sånger.
 • Säga med i ramsor.

 

Bedömningsmatris

 

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Du kan namnen på några familjemedlemmar.

Du kan säga och förstå orden mum, dad, sister, brother, grandad och grandma.

Du kan säga och förstå orden mum, dad, sister, brother, grandad och grandma. Du vet också att det finns andra ord för familjemedlemmarna så som mother, father, little sister, big sister, little brother, big brother, grandfather och grandmother.

Du kan säga och förstå de engelska orden för familjemedlemmar. Du kan även säga och förstå orden för aunt, uncle och cousin.

Du kan presentera dig samt fråga en kompis vad han/hon heter.

Du kan säga och förstå fraserna What is your name? and My name is?

Du kan säga och förstå fraserna What is your name?, Who are you?, My name is… and I am…

Du kan säga och förstå de olika fraserna och variera mellan vilka fraser du använder.

Du kan namnen på olika färger.

Du kan säga och förstå orden green, blue, yellow, red, black and white.

Du kan säga och förstå orden green, blue, yellow, red, black, white, brown, grey, purple and orange.

Du kan säga och förstå orden green, blue, yellow, red, black, white, brown, grey, purple, orange, pink, gold and silver.

Du kan räkna på engelska.

Du kan räkna till fifteen.

Du kan räkna till twenty.

Du kan räkna till thirty.

Du kan namnen på olika djur.

Du kan säga och förstå orden tiger, elephant, spider, lion, dog, cat, horse and cow.

Du kan säga och förstå orden tiger, elephant, spider, lion, hippo, monkey, dog, cat, horse, cow, rabbit and pig.

Du kan säga och förstå orden tiger, elephant, spider, lion, hippo, monkey, shark, snake, dog, cat, hurse, cow, rabbit and pig.

Du kan sjunga med i sånger.

Du kan texten och sjunger med i två sånger.

Du kan texten till fem sånger och sjunger med i dessa.

Du kan texten till nästan alla sånger som vi sjunger. Du sjunger gärna ensam för alla.

Du kan säga med i ramsor.

Du kan säga med i två ramsor.

Du kan säga med i fem ramsor.

Du kan säga med i nästan alla ramsor. Du säger gärna ramsan ensam för alla.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: