Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent år 8

Skapad 2017-02-28 10:50 i Torpskolan Lerum
Algebra Kapitel 3 - Matte Direkt åk 8
Grundskola 8 Matematik
.

Innehåll

Mål för området:

  • Jämföra storlek på olika bråk
  • Förkorta och förlänga bråk
  • Räkna ut procentsatsen
  • Förstå och använda procent vid jämförelser
  • Addera, subtrahera och multiplicera bråk

 

Vecka

Pass 1

Pass 2

Pass 3

9

Bråk + Olika bråk men lika stor del

s. 142 - 143

Procent betyder hundradelar + Jämför och använda procent

s. 144 - 145

Procentuell förändring

s. 146

10

 

Mer än 100 %

s. 147

 

 

Addera och subtrahera bråk

s. 148

Multiplicera bråk med heltal

s. 149

11

 

Multiplicera två bråk + Mer om att multiplicera bråk

s. 150 - 151

Blandat med bråk

s. 152

E-prov

12

 

Fördjupning / Repetition

Röd kurs s. 164 - 171

Blå kurs s. 156 - 163

 

Fördjupning / Repetition

Röd kurs s. 164 - 171

Blå kurs s. 156 - 163

 

Fördjupning / Repetition

Röd kurs s. 164 - 171

Blå kurs s. 156 - 163

13

 

Fördjupning / Repetition

Röd kurs s. 164 - 171

Blå kurs s. 156 - 163

 

Fördjupning / Repetition

Röd kurs s. 164 - 171

Blå kurs s. 156 - 163

 

Fördjupning / Repetition

Röd kurs s. 164 - 171

Blå kurs s. 156 - 163

14

 

Fördjupning / Repetition

Röd kurs s. 164 - 171

Blå kurs s. 156 - 163

 

Fördjupning / Repetition

Röd kurs s. 164 - 171

Blå kurs s. 156 - 163

Fördjupningsprov / Repetitionsprov

Läxa: Hinner man inte betinget (det som står i rutan för lektion)av olika anledningar som t ex sjukdom eller annan frånvaro så får man detta i läxa. Man kan även räkna klart hemma för extra träning det man inte gjort under lektionerna.

 

 

Matriser

Ma
Matematik - Tal- Åk 7

E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
.Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: