Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading project - Hostage, by Malorie Blackman

Skapad 2017-02-28 12:20 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
"Reading is to the mind what exercise is to the body." Reading has significant number of benefits including vocabulary expansion, mental stimulation, knowledge and memory improvement, tranquility, better writing skills, free entertainment...the list is endless. During this reading project we are going to read the book "Hostage", written by Malorie Blackman. Apart from reading the text we will discuss the content, write our own questions to the different chapters and summarise them. Happy reading!

Innehåll

Syfte

 

I arbetsområdet får eleverna utveckla förmågan att: 

  • förstå och redogöra för och kommentera innehållet i texten
  • formulera sig och kommunicera i skrift

Arbetsformer:

  • Läsa boken i helklass, mindre grupper och i par
  • Diskussioner om innehållet, genomgång av relevant vokabulär/grammatik samt arbete med uppgifter till kapitlen
  • Träna läsförståelse genom att skriva egna frågor till texter och besvara någon annans frågor
  • Skriva sammanfattningar
 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

  • du förstår innehållet i texten
  • uttrycker dig i skrift (sammanfattningar och frågor)

Arbetstid och deadline:

  • Vi arbetar med temat under vecka 11-14. I slutet av vecka 14 behöver dina sammanfattningar och läsförståelseövningar vara klara. 

Matriser

En
English - Reading for different purposes

E
C
A
LÄSA - förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
SKRIVA - formulera sig och kommunicera i skrift
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: