Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för pedagogisk planering Sörgårdens förskola Mölndal

Skapad 2017-02-28 13:43 i Sörgårdens förskola Mölndals Stad
Förskola
Pedagogisk planering

Innehåll

 

VARFÖR?

- Varför ska vi arbeta med just detta utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen ? (koppling till läroplan)

 

 

VAD?

- Vad ska vi arbeta med? Vad är barnen i bargruppen intresserade av just nu, vilka kunskaper och tidigare erfarenheter har barnen kring det valda ämnet? Hur har barnens delaktighet och inflytande i den pedagogiska planeringen?

-Vad undervisar vi om och vilka metoder/material kommer vi att använda för att alla barns behov och intressen ska tillgodoses?

 

 

HUR?

-Hur formar vi vår pedagogiska miljö för barnens dagliga utbildning på förskolan? (inspirerande och mångfaldig som är kopplat till det valda området eller ämnet)

 

-Hur gör vi, vilka metoder använder vi för bästa tänkbara förutsättningar för att skapa intresse eller lärande kring området/ämnet? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vad behöver jag/vi som pedagoger ta reda på eller utforska vidare i för att få de kunskaper som krävs för att genomföra undervisningarna och utbildningarna tillsammans med barnen? Hur gör vi det möjligt för alla barn att nå ”målet” skapa intresse hos alla barn? Hur tar vi reda på utvärderar vi om ”målet” är uppfyllt?

 

-Hur arbetar vi med estetiska lärprocesser, hållbar utveckling, grön flagg, värdegrund och flerspråkighet?

 

 

FÖR VEM?

(Hur och när ska det dokumenteras? Varför?)

Vi kommer att ta kort/filma med ipads, vi kommer att anteckna skriftligt vad som händer och vad barnen säger/berättar under undervisnings och utbildningssituationerna.

Vi kommer att använda dokumentationen som ett verktyg/underlag för analys och beprövad erfarenheter för att utvecklas vidare och för att kunna utmana barnen vidare inom det just nu aktiva området.
Vi kommer att dokumentera barnens kommentarer, funderingar och resonemang.

Vi kommer att lägga upp pedagogiska dokumentationer på Unikum för att delge vårdnadshavare vad vi arbetar med och hur vi arbetar med de valda området tillsammans med barnen. Detta ger dem möjlighet att få inblick i vår verksamhet vilket ger dem delaktighet. Vårdnadshavare får också här information om verksamheten och möjligheten att diskutera/samtala med sitt/sina barn om det aktiva området/ämnet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: