Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förmågan att använda sitt verbala språk.

Skapad 2017-02-28 14:23 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Att stödja de barn som har det verbala språket som överenskommelse.

Innehåll

Strävansmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågan att använda sitt verbala språk.

Förmågan att förstå och använda rätt ordföljd.

Förmågan att tillämpa sin munmotorik för att uttala ord.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

2 barn och alla pedagoger. Pedagogerna är projektledare. 

De barn som har det verbala språket i sina överenskommelser. 

.

Förberedelser:

Vi pedagoger planerar och strukturerar upp olika aktiviteter där de barn som har denna PP deltar. En pedagog är ansvarig för att detta sker, men ALLA pedagoger ska vara förberedda. Läsa skickade material. 

Vi kommer också att öva detta dagligen i samlingar, samtal, i våra aktiviteter mm. 

Aktiviteter:

En aktivitet är att gå in i badrummet varje dag och ställa sig framför spegeln och öva olika ljud. De ljud som barnet just nu övar hos logopeden. 

En annan aktivitet är att vi någon/några dagar i veckan organiserar språk-aktiviteter så som lek, spel, sång tillsammans med flera barn. 

Vi övar vårt språk hela dagarna genom samtal och undervisning tillsammans med hela barngruppen och alla pedagoger. Vi rättar inte barnet utan bekräftar barnet genom att säga det korrekta tillbaka till barnet. 

 

Efterarbete:

Att påvisa deras förändrande kunnande i lärlogg och reflektera tillsammans med barnet. Även reflektera på checkpoints och inför samtal med VH. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: