Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP:Förstå och använda tal , v. 8-11 vt.17 år9

Skapad 2017-02-28 14:38 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Matematik
LPP: Förstå och använda tal , v. 8-11 vt.17 år9

Innehåll

INLEDNING

Att du förstår dig på tal och uppställningar och kan använda dig av dem är en stor del av matematiken.

Om du dessutom är snabb och säker på huvudräkning så underlättar det för dig när du ska lösa olika typer av problem.

 

METOD OCH INNEHÅLL

Under kommande veckor kommer ni att få repetera och utveckla kunskaper om taluppfattning. För att bestämma innehållet kommer ni att starta med en fördiagnos som visar vilken matematik som ni ska få studera under kommande veckor. Ni avslutar med en diagnos för att se vilken kunskapsutveckling som skett.

Målet är att du efter avslutad LPP har lärt dig;

 • räkna med tal i potens och grundpotensform.
 • ett bråks relativa storlek.
 • räkna med tal i bråkform.
 • multiplikation och division med små tal (mindre än ett).
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang.
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen.

 

PROCESS OCH TIDSPERIOD

v. 8            

□ Måndag: Huvudräkningsstrategier

Tisdag: Diagnos - del prov B (nationella provet)

Fredag: Huvudräkningsstrategier

 

v.9    Potenser / Uppställning med de fyra räknesätten.

□ GG : Filmer (länkar se showbie)

□  Arbetsblad: Räkna med tal i grundpotensform. (i showbie)

Arbetsblad: de fyra räknesätten (se showbie )

 

v.10     Grundpotensform (faktorisering) / Multiplikation & division med små tal.

□ Måndag: GG och arbetsblad: grundpotensform. (se showbie)

□ Tisdag 8.15: Rikt problem (EPA-metod)

Onsdag 12.05 :GG och arbetsblad: Multiplikation & division med små tal. (se showbie)

 

v.11   Storleksordna och räkna med tal i bråkform / Multiplikation med små tal.

□ Måndag: GG och arbetsblad: 1. Storleksordna bråktal. (se showbie)

                                                   2. Räkna med tal i bråkform. (se showbie)

□ Tisdag 8.15: Rikt problem (EPA-metod)

Onsdag 12.05 : G.G och arbetsblad. 3. Räkna med tal i bråkform. (se showbie)

 

v.12  Division/multiplikation med bråk

□  Måndag: GG och arbetsblad    4. Division och multiplikation med bråk.

                                                      5. Multiplikation med små tal. (se showbie)

v.13  Utvärdering & diagnos

□ Repetition av taluppfattning. - måndag

□ Tisdag v.13 : Diagnos (på nytt del prov B.) - bedömning av området.

Onsdag: Geometri: beräkna volym, enheter, lära känna formelblad.

 

UTVÄRDERING OCH BEDÖMNING

För elevskattning och utvärdering se respektive eleves lärlogg.

För formativ och summativ bedömning gå till kunskapsfliken och därefter matematik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: