👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt Borgen 5A - Decimaltal

Skapad 2017-02-28 14:41 i Tallbackens Freinetskola Freinet
En pedagogiskt planering med tredje kapitlet "Decimaltal" i Matte Direkt Borgen 5A som underlag.
Grundskola 5 Matematik
I det tredje kapitlet "Decimaltal" i Matte Borgen Direkt 5A kommer vi framförallt att arbeta med att decimal tal. Eleverna kommer att bl.a. addera samt subtrahera med enkla decimaltal samt omvandla decimeter till meter i form av decimaltal.

Innehåll

Syftet

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Vad decimaltal och" en hel" innebär
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar ev en meter
 • Skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
 • storleksordna decimaltal
 • addera och substrahera enkla decimaltal

Arbetssätt

Vi skall:

 • Ha gemensamma genomgångar
 • arbeta i matteboken
 • Ha praktiskt arbete
 • Ha samtal och diskussioner

Bedömning

Du bedöms efter din förmåga att:

 • lösa enkla problem genom att välja och använda fungerande strategier och metoder.
 • beskriva tillvägagångssättet samt redogöra om tillvägagångssättet
 • använda grundläggande matematiska begrepp

 

 

Du har möjlighet att visa vad du kan vid:

 • samtal och diskussioner
 • genomgågnar
 • och på sluttestet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6