Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författare

Skapad 2017-02-28 15:20 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Grundskola 2 Bild Svenska
Nu ska du få lära dig mer om en författare, nämligen Roald Dahl! Vem var han och vilka böcker har han skrivit? Kanske du blir sugen på att läsa någon av hans böcker eller har du redan sett någon av filmerna?

Innehåll

Syfte


Vi kommer att fördjupa oss i en känd barnboksförfattare liv och litterära verk. Vi kommer att analysera filmen SVJ, baserad på boken skriven av R.Dahl. Syftet är att använda oss av och befästa lässtrategier men vi kommer också att diskutera filmens innehåll och budskap samt dess olika karaktärer. Dvs. vad som behövs för att bygga en berättelse. 

Arbetsformer


Vi läser och skriver fakta om Roald Dahl och några av hans verk.

Vi fördjupar oss i en av hans böcker; SVJ.

Vi ser filmen SVJ och använder alla "läsfixarna" för att befästa olika lässtrategier.

Vi uttrycker oss även med bild för att förstärka ord och känslor.

Bedömning


Jag kommer att bedöma arbetet under temats gång och du bedöms på hur väl du kan:

- delta aktivt och ta ansvar för ditt arbete och lärande
- berätta något du lärt dig om Roald Dahl
- återge filmens budskap och karaktärer
- du visar dina kunskaper genom att berätta, skriva och rita

Du ska alltså kunna berätta kortfattat för en vuxen om temats innehåll och om vad du lärt dig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: