Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 4

Skapad 2017-02-28 16:11 i Magra skola Alingsås
Grundskola 4 Historia
Vikingatiden och medeltiden.

Innehåll

Syfte

Här kan du läsa vilka de långsiktiga målen är för ämnet historia.

Centralt innehåll

Här kan du läsa vad vi ska ha gått igenom i historia från forntiden fram till 1500-talet innan du slutar 6an.

Kunskapskrav

Här kan du läsa vad du ska kunna för att få betyget A i 6an

Detta kommer vi att jobba med i ämnet historia under vårterminen.

Vi kommer att repetera vikingatiden, nordisk mytologi och vilka gudar vikingarna trodde på. Vi kommer att arbeta med tidslinjen och tidsbegrepp och betydelsen av arkeologiska fynd och kristendomens införande i Sverige. Vi kommer sedan att gå över till medeltiden, dess handelssystem och hur de nordiska staterna kom till. Du kommer att få lära dig om kungar och drottningar, krig och sjukdomar men också hur vanligt folk levde. Jag hoppas att du kommer att upptäcka hur spännande historia är!

Målen för undervisningen.

När vi är klara med detta arbetsområdet ska du kunna
ge exempel på hur människor levde under olika perioder,
göra jämförelser mellan livet förr och nu och kunna förklara orsaker och konsekvenser,
beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck,
beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser,
använda tidslinjer,
kritiskt granska, tolka och värdera källor.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur bra du klarar att;
ge exempel på hur människor levde under olika perioder,
göra jämförelser mellan livet förr och nu och kunna förklara orsaker och konsekvenser,
beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck,
beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser,
använda tidslinjer,
kritiskt granska, tolka och värdera källor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: