Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2017-02-28 18:13 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Tema arbete om Norden åk.5.
Grundskola 4 – 5 Svenska Geografi Bild
Vad sägs om lite danskt smörrebröd och ett besök i legoland? Eller hur skulle det vara att ta en tur på en islandshäst och bada i varma källor? Vet du var man piskar sig med björkris och vad man ser när man åker Hutrigrutten? Detta och mycket annat kommer du att får reda på i vårt arbetsområde om Norden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Norden - mål

Varför är klimatet som det är?
Varför ser naturen ut som den gör?
Hur förändrar vi människor naturen?
Vad kan vi använda naturen till?
Varför väljer vi att bo där vi bor?

Hur använder man en karta?
Vad heter de olika länderna i Norden och var ligger dom?
Vad heter haven, huvudstäderna, andra viktiga städer och bergen?

Vilka likheter och skillnader finns det mellan länderna?
Hur låter de olika språken?
Vad kan man göra, se och uppleva i de olika länderna om man åker dit?

 

Undervisning och arbetsformer

 

- titta på film från de olika länderna och parallell anteckna stödord
- diskutera stödorden parvis och berätta om något för klassen
- läsa fakta texter och plocka ut stödord
- skriva egna texter om de olika länderna
- göra jämförelser mellan länderna muntligt och skriftligt
- föra enkla resonemag om orsaker till olika livsvillkor
- arbeta med blindkartor
- rita bilder över länder,flaggor, sevärdheter osv.

Vi ska också göra ett fördjupningsarbete om något av länderna i Norden då du tillsammans med en kompis eller enskilt får ett land att ta reda på mer fakta om. Arbetet ska göras i Keynote där ni presenterar landet med egna texter och bilder.Det ska redovisas i en mindre grupp.

Bedömning - vad och hur

Dina kunskaper om:

 - natur och kulturlandskap i Norden och hur du kan förklara vad det är som har format jordytan och hur det påverkat människorna och          naturen.

 -  vilka naturresurser som finns i de olika länderna i Norden, var människor är bosatta och varför det blivit så. 

 - om de olika språken i Norden och vilka likheter/ olikheter som finns

 Din förmåga att:

 - föra resonemang kring människors olika livsvillkor och hur du gör jämförelser mellan länderna i gemensamma samtal och texter.

 -  kunna välja och sätta ihop information från olika källor ( böcker, texter på nätet, filmer ).
 -  använda kartboken som ett verktyg och kunna peka ut länderna och stora städer, huvudstäder, hav och berg i Norden på en karta.
 - använda enkla geografiska begrepp, beskrivningar och förklaringar muntligt och skriftligt.

 - presentera och berätta om ett land inför klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: