👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, Religionskunskap

Skapad 2017-02-28 18:17 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi läser valda berättelser ur Gamla testamentet, utför arbetsuppgifter och diskuterar. Vi läser om Jesu liv och död omkring Påsken och försöker att hitta liknelser i vår tid.
Grundskola 1 Religionskunskap SO (år 1-3)
Vi bekantar oss med berättelser ur Gamla och Nya testamentet skrivna för barn.

Innehåll

Vi kommer att läsa texter ur Gamla testamentet under höstterminen, som är speciellt anpassade för barn

Barnen ritar och skriver i anslutning till texterna. Under vårterminen fokuserar vi på Nya testamentet och berättelser om Jesus. I samband med julen läser vi om Jesu födelse.

I samband med Påsken läser vi om Jesu liv och död.

Vi har många etiska samtal där vi försöker finna samband mellan texterna och vårt liv idag.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3