Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets och jordens utveckling

Skapad 2017-03-01 06:57 i Centralskolan Tierp
Vi arbetar med jordens urtid fram till den första människoapan.
Grundskola 2 Bild Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Du ska få lära dig om jordens och livets utveckling. Vi pratar om urtiden fram till den första människoapan.

Innehåll

Syfte och långsiktiga mål

Det centrala innehållet, konkreta mål

Det här är de konkreta mål vi kommer att arbeta mot:
Livets början i haven.
Livet i haven och på land.
Dinosauriernas tid.
De första däggdjuren.
Tidslinjer

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få se på film för att lära dig om jordens uppkomst och utveckling. 
Du kommer att göra bilder som har med området att göra, enskilt och i grupp. 
Du ska arbeta med tidslinjer och placera in olika händelser på dem. 
Du ska skriva en egen faktatext om dinosaurier. Du forskar om växtätare och köttätare.                                                           
Du ska få träna på att redovisa för andra. 


Kunskapskrav

Bedömning

Jag kommer att bedöma: 
Hur du med hjälp av bilder och en tidslinje visar jordens utveckling. 
Att du kan dra några slutsatser utifrån tidslinjen. 
Hur du kan använda de olika begrepp som beskriver livets utveckling.
Hur väl du klarar av att självständigt söka fakta och skriva din egen faktatext. 
Hur delaktig du är i klassdiskussioner. 
Hur du genomför din redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: