Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den underbar mangroveskogen

Skapad 2017-03-01 09:07 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi ska lära oss om mangroveskog som finns i Thailand, växterna och djur som finns där. Vi ska läsa synonym och motsatsord och orden som har samma betydelser.

Innehåll

SKRIFTLIG PEDAGOGISK PLANERING

MODERSMÅL : THAI

ÅK 7-9

Hathairat Wendel

Vecka 3-5

 

TEMA / ÄMNE:  Den underbar mangroveskogen

 

SYFTE: Att utveckla förmåga att :

 

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda thai som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande i tal och skrift.
 • Läsa och analysera texter och saga för olika syften.
 • Urskilja språkliga struktur och följa språkliga normer.
 • Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där thai talas utifrån jämförelse med svenska förhållanden.

 

CENTRALT INNEHÅLL:

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter. Att utläsa budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för skrivande av texter med hjälp av elevens typiska uppbyggnad och

  språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelet.

 • Thailändska grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på thai i jämförelse med svenska.
 • Grammatisk begrepp, synonym och motsatsord.

 

Tala, lyssna och samtal

 • Muntligt berättade för gruppen. Anpassning av språk, innehåll och dispositioner efter syfte och situation.
 • Samtal och diskutera om texterna och artiklar i ämnen.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, ord och begrepp i ämnen för ungdomar.

 

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ord och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

Kultur och samhälle

 • Aktuella samhällsfråga i områden där thai talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.   

    
KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

 

Du ska kunna…

 

 • Delta i samtal och diskussioner kring texterna och saga.
 • Presentera muntligt och skriftligt om en  mangroveskogen.
 • Förstå grammatiska regler och kan använda de på rätt sätt.
 • Namna synonym och motsatsord

 

GENOMFÖRANDE:

 

Så här ska vi arbeta…

 

 • Läsa tillsammans  “Den underbar mangroveskogen” sedan diskutera och svara på frågorna.
 • Gissningsspel kring synonym och motsatsord.
 • Muntlig och skriftlig redogörelse om mangroveskogen.
 • Olika övningar för att öva och lära de grammatiska regler.  BEDÖMNING:  

 

Bedömning sker genom:

 

 • Samtal och diskussioner
 • Förmåga att använda grammatiska strukturer till god effekt samt visa att du har tillräckligt med språklig variation i din skrift.
 • Förmåga att skriva och stava rätt enligt grammatiska reglerna som vi har läst.
 • Förmåga att använd variant ord enlig synonym och motsatsord
 • Muntlig redogörelse med relativt gott flyt och på ett nyanserat sätt om mangroveskogen.

 

Läromedel:

 

 • Lärarens eget material
 • Internet
 • Bilder
 • Kort

นักเรียนสามารถบอกลักษณะและความสำคัญของป่าชายเลนได้

นักเรียนสามารถหาชื่อต้นไม้ที่มีในป่าชายเลนและสามารถบอกลักษณะและความสำคัญของไม้ชนิดนั้นได้

นักเรียนสามารถหาคำตรงข้ามและคำที่มีความหมายเดียวกันได้

นักเรียนสามารถเข้าใจและใช้มาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: