Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommuner och landsting

Skapad 2017-03-01 09:35 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Sverige är organiserat i 290 olika kommuner, i 20 landsting och 21 län. De är demokratiskt styrda och har olika funktioner och uppgifter, och är till för att vårt samhälle ska fungera på ett bra och effektivt sätt. Alla som arbetar betalar en del av sin lön i skatt till kommun och landsting som sedan använder skattepengarna till olika typer av service åt sina invånare, tex utbildning och sjukvård.

Innehåll

 

Varför ska vi arbeta med detta?

I det centrala innehåll som finns i läroplanen står det att undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande;   

 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Vad kommer jag bedöma?

Under detta arbetsområde kommer jag bedöma följande;

 • Löpande insatser såsom diskussion, reflektion osv. kring ämnet (analysförmågan)
 • Söka relevant information (förmågan att granska källor/hantera information och kommunikativa förmågan )
 • Prov i Kommuner och landsting (begreppsförmågan och analysförmågan)
 • Hur väl du använder dig av ämnesspecifika begrepp (begreppsförmågan)

 

Filmklipp (länkar)

https://urskola.se/Produkter/182093-Vem-bestammer-vad-pa-latt-svenska-Landstinget 

https://urskola.se/Produkter/182092-Vem-bestammer-vad-pa-latt-svenska-Kommunen

 

 

Filmer direkt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: