Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur/Teknik linblomman

Skapad 2017-03-01 09:56 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Ge barnen en förståelse för vad som händer i naturen under våren samt pröva på olika tekniker. 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi skall undersöka naturen med luppar. 

Får upptäcka olika vårtecken.

Skapa som limma, måla, klippa.

Träna på att gå på ojämn mark. 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi vuxna är lyhörda på barnens frågor och funderingar. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Dokumentation som barnens bilder och fotografier. 

Dokumenterar i Unikum så att föräldrar kan vara delaktiga i vad vi gör och att det kan ges tillfälle att samtala med sina barn.  

På planeringar. 

Utvärderas i Maj. 

Hur gick det? Barnen har fått upptäcka olika vårtecken som vitsippor, knoppisar, småkryp, lyssnat på fåglarna, uppmärksammat ett skatbo där skatorna samarbetar och bygger ett bo, uppmärksamma solens värme på kinden. Vi har inte använda luppar för att det inte har funnits tid. Har haft mycket teknik som påklädning, klippa, klistra, limma, måla, kavla. Utevistelse som skog och lekplatser har vi tränat på ojämn mark.

Vad fungerade/fungerade inte? Fungerade bra var arbetet med de olika teknikerna och utevistelse. Tidsbrist för att leta rätt på läpparna. 

Hur går vi vidare? Fortsätter att arbeta med vårtecken. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: