Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga presentationer SvA

Skapad 2017-03-01 11:10 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet ska vi träna på att hålla muntliga presentationer utifrån ett specifikt ämne och en bestämd tidsram. Vi kommer gå igenom hur man på bästa sätt lägger upp en muntlig presentation och ni kommer få tid att förbereda er inför varje tillfälle.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • tala och hålla presentationer inför andra
 • anpassa din presentation så att de som lyssnar förstår dig

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • använda dig av olika språkliga strategier för att göra dig förstådd, t.ex. ordval och uttal.
 • förbereda och genomföra muntliga presentationer med en bra struktur, ett bra innehåll och anpassningar utifrån det du pratar om och de som lyssnar. 

Hur ska det bedömas?

 • Förberedelser inför och genomförande av muntliga presentationer

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Eget arbete
 • Aktivt deltagande i sin egen samt klasskamraters muntliga presentationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: